Oddział Regionalny KRUS Lublin

 • Adres: ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin
 • Telefon: (81) 759 34 10
 • Fax: (81) 746 22 38
 • Email: [email protected]
 • ePUAP: /KRUSLublin/SkrytkaESP

Informacja telefoniczna z zakresu:

 • Ubezpieczeniowa: (81) 759 34 77, 759 34 78
 • Emerytalno-Rentowa: (81) 759 34 69, 759 35 29
 • Zasiłkowa: (81) 759 34 67
 • Prewencja i Rehabilitacja: (81) 759 34 42, 759 34 43

Godziny pracy:

 • Poniedziałek – Piątek: 7:15 – 15:15

Godziny pracy stanowisk ds. obsługi interesantów:

 • Wtorek: 7:15 – 16:15

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

 • Oddział Regionalny w Lublinie
 • Miasto Lublin 20-950
 • Gmina Garbów 21-080
 • Gmina Głusk 20-388
 • Gmina Jabłonna 23-114
 • Gmina Jastków 21-002
 • Gmina Konopnica 21-030
 • Gmina Niemce 21-025
 • Gmina Niedrzwica Duża 24-220
 • Gmina Wólka Lubelska 20-258
 1. Jaki jest adres Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie?
  • Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie mieści się pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin.
 2. Kto jest dyrektorem Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie?
  • Dyrektorem Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie jest Mateusz Winiarski.
 3. Jaki jest numer kontaktowy do Oddziału KRUS w Lublinie?
  • Sekretariat: (81) 759 34 10
  • Fax: (81) 746 22 38
  • Informacja Ubezpieczeniowa: (81) 759 34 77, 759 34 78
  • Informacja Emerytalno-Rentowa: (81) 759 34 69, 759 35 29
  • Informacja Zasiłkowa: (81) 759 34 67
  • Prewencja i Rehabilitacja: (81) 759 34 42, 759 34 43
 4. Jaki jest adres e-mail i skrzynka ePUAP Oddziału KRUS w Lublinie?
 5. Jakie są godziny pracy Oddziału KRUS w Lublinie?
  • Godziny pracy Oddziału to poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15. We wtorki godziny pracy są wydłużone do 16:15.
 6. Jakie obszary obejmuje Oddział KRUS w Lublinie?
  • Oddział obsługuje mieszkańców miasta Lublin oraz gmin: Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Niemce, Niedrzwica Duża, Wólka Lubelska.
 7. Jakie Placówki Terenowe podlegają Oddziałowi KRUS w Lublinie?
Oddział Regionalny KRUS w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin