Co to jest KRUS?

Prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od jej rodzaju, wymaga opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek ten istnieje także u rolników prowadzących swoje gospodarstwa. Podmiotem odpowiedzialnym za składki w tym przypadku jest oczywiście Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oczywiście nie są to jedyne zadania KRUS.


Ubezpieczenie KRUS – co obejmuje?

Powszechnie przyjęło się, że podleganie pod ubezpieczenie społeczne w KRUS niesie ze sobą same korzyści. Głównym powodem takiego twierdzenia są oczywiście niskie stawki składek ubezpieczeniowych, które obciążają rolników. Czy zakres ich ochrony jest jednak taki sam jak w przypadku przedsiębiorców podlegających ZUS?


Jak zostać rolnikiem?

Posiadanie statusu rolnika gwarantuje szereg różnych korzyści m.in. w zakresie niższych składek na ubezpieczenia społeczne oraz szybszej możliwości nabywania nieruchomości rolnych. Pojawia się tu jednak zasadnicze pytanie – jak zostać rolnikiem? Czy chętny musi spełnić jakieś konkretne warunki, a może wystarczy do tego posiadanie gospodarstwa rolnego?


Jak ubezpieczyć się w KRUSie?

Objęcie ubezpieczeniem społecznym w KRUS wymaga spełnienia konkretnych przesłanek ustawowych. Równie ważne jest przejście przez procedurę rejestracyjną. Okazuje się, że tryb dokonywania zgłoszenia do ubezpieczenia wiąże się z szeregiem różnych obowiązków – jak zatem ubezpieczyć się w KRUS?


Ile wynosi emerytura rolnicza?

Opłacanie składek ubezpieczeniowych do KRUS oraz osiągnięcie odpowiedniego wieku uprawnia do starania się o emeryturę rolniczą. Wiele osób sądzi, że tego rodzaju świadczenia są znacznie wyższe, niż ma to miejsce w przypadku emerytur wypłacanych przez ZUS. Czy to stwierdzenie jest prawdziwe? Sprawdźmy więc ile dokładnie wynosi emerytura rolnicza.


Co to jest działalność gospodarcza?

Wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce może przybierać różne formy – wpływa to przede wszystkim na liczbę i rodzaj obowiązków prawnych i skarbowych po stronie przedsiębiorcy. Aby można było jednak mówić o działalności gospodarczej, niezbędne jest spełnienie określonych przesłanek ustawowych.


Jak założyć firmę?

Pomysł z realizacją własnego biznesu zawsze wiąże się z koniecznością przejścia przez procedurę rejestracyjną. Część przedsiębiorstw może jednak funkcjonować jako tzw. działalność nierejestrowana – pod warunkiem, że nie generuje zbyt dużych dochodów. Sprawdźmy jednak jak założyć firmę, która musi zostać wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.


Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Wykonywanie działalności gospodarczej może niekiedy wiązać się z pewnymi okresowymi trudnościami w firmie. Rozwiązaniem takiego stanu rzeczy może być zawieszenie działalności, które jest dopuszczalne przez polskie ustawodawstwo. Wiąże się to jednak z obowiązkiem dopełnienia określonych formalności – sprawdźmy jak poprawnie przejść przez całą procedurę.