Placówka Terenowa KRUS Włodawa

 • Adres: ul. Suchawska 9, 22-200 Włodawa
 • tel.: (82) 572 52 38
 • fax: (82) 591 44 28
 • email: [email protected] 

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 •  wtorek 7:15 – 16:15

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Włodawa22-200
Miasto Włodawa22-200
Gmina Włodawa22-200
Gmina Hanna22-220
Gmina Hańsk22-235
Gmina Stary Brus22-244
Gmina Urszulin22-234
Gmina Wola Uhruska 22-230
Gmina Wyryki22-205
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Włodawie?
  • Placówka KRUS w Włodawie mieści się pod adresem ul. Suchawska 9, 22-200 Włodawa.
 2. Kto jest kierownikiem Placówki KRUS w Włodawie?
  • Kierownikiem Placówki KRUS w Włodawie jest Maryla Łopąg.
 3. Jak można skontaktować się z Placówką KRUS w Włodawie?
  • Można się skontaktować telefonicznie pod numerami (82) 572 52 38 oraz fax: (82) 591 44 28, a także wysyłając e-mail na adres [email protected].
 4. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Włodawie?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15.
 5. Jakich mieszkańców obsługuje Placówka KRUS w Włodawie?
  • Placówka obsługuje mieszkańców miasta Włodawa oraz okolicznych gmin.
 6. Jakie usługi oferuje Placówka KRUS w Włodawie?
  • Placówka oferuje obsługę rolników w zakresie ubezpieczenia społecznego, wypłat świadczeń pieniężnych, ubezpieczeń zdrowotnych, informowania o zagrożeniach w gospodarstwach rolnych, promowania bezpieczeństwa, prowadzenia szkoleń, dystrybucji środków produkcji, ubrań roboczych i ochronnych, realizacji rehabilitacji leczniczej, orzecznictwa lekarskiego, oraz wspierania ubezpieczeń wzajemnych.
 7. Czy Placówka KRUS w Włodawie oferuje szkolenia dla rolników?
  • Tak, placówka prowadzi szkolenia o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.
 8. Czy Placówka KRUS w Włodawie zajmuje się rehabilitacją leczniczą?
  • Tak, placówka prowadzi nieodpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy.
 9. Jakie świadczenia pieniężne realizuje Placówka KRUS w Włodawie?
  • Placówka realizuje wypłaty i przyznawanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń, wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym, oraz wypłacanie krajowych rent strukturalnych.
 10. Czy Placówka KRUS w Włodawie wspiera ubezpieczenia wzajemne?
  • Tak, placówka podejmuje starania o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych, wspierając tym samym ubezpieczenia wzajemne.
Placówka Terenowa KRUS w Włodawie przy ul. Suchawskiej 9, 22-200 Włodawa