Placówka Terenowa KRUS Biała Podlaska

 • Adres: ul. Sadowa 11-21/12, 21-500 Biała Podlaska
 • tel.: sekretariat (83) 344 35 89
 • fax: (83) 344 64 29
 • email: [email protected]
 • Informacja ubezpieczeniowa (83) 344 35 93;
 • Informacja emerytalno-rentowa (83) 344 39 12

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 •  wtorek 7:15 – 16:15

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w  Białej Podlaskiej21-500
Miasto Biała Podlaska21-500
Gmina Biała Podlaska21-500
Gmina  Janów Podlaski21-505
Gmina  Kodeń 21-509
Gmina  Konstantynów21-543
Gmina  Leśna Podlaska21-542
Gmina  Łomazy21-532
Gmina  Piszczac21-530
Gmina  Rokitno21-504
Gmina  Rossosz21-533
Gmina  Sławatycze21-515
Gmina  Sosnówka21-518
Miasto i gmina Terespol21-550
Gmina  Tuczna21-523
Gmina  Wisznice21-580
Gmina  Zalesie21-512
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Białej Podlaskiej?
  • Adres to ul. Sadowa 11-21/12, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Jaki jest numer telefonu do Placówki KRUS w Białej Podlaskiej?
  • Do kontaktu służą numery: sekretariat (83) 344 35 89; fax: (83) 344 64 29.
 3. Jaki jest adres e-mail Placówki KRUS w Białej Podlaskiej?
 4. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Białej Podlaskiej?
  • Godziny pracy to poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15, z wydłużonymi godzinami pracy we wtorek do 16:15.
 5. Jakie tereny obsługuje Placówka KRUS w Białej Podlaskiej?
  • Placówka obsługuje mieszkańców miasta Biała Podlaska oraz gmin: Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie.
 6. Jakie zadania realizuje Placówka KRUS w Białej Podlaskiej?
  • Zadania placówki obejmują zarządzanie procesem składkowego ubezpieczenia rolniczego, koordynację procesu przyznawania oraz wypłaty zasiłków, realizację programów wsparcia, prowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników, promowanie bezpieczeństwa pracy, organizację szkoleń, zapewnianie dostępu do rehabilitacji leczniczej oraz implementację systemu orzecznictwa lekarskiego.
 7. Czy Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej oferuje jakieś szkolenia lub kursy edukacyjne?
  • Tak, placówka organizuje szkolenia i kursy edukacyjne dla społeczności rolniczej.
 8. Czy Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej oferuje bezpłatną rehabilitację leczniczą
  • Tak, placówka zapewnia dostęp do bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych.
 9. Jak Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej wspiera bezpieczeństwo produkcji rolniczej?
  • Placówka inicjuje działania na rzecz bezpiecznej produkcji rolniczej, promuje standardy bezpieczeństwa pracy i informuje społeczność rolniczą o potencjalnych zagrożeniach.
Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej przy ul. Sadowej 11-21/12, 21-500 Biała Podlaska