Placówka Terenowa KRUS Bychawa

 • Adres: ul. Piłsudskiego 65b, 23-100 Bychawa
 • tel.: (81) 566 21 62 do 63
 • fax: (81) 566 16 86
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 •  wtorek 7:15 – 16:15

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Bychawie 
Gmina Bychawa23-100
Gmina  Krzczonów23-110
Gmina Strzyżewice23-107
Gmina Wysokie23-145
Gmina Zakrzew24-335
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Bychawie?
  • Placówka znajduje się pod adresem ul. Piłsudskiego 65b, 23-100 Bychawa.
 2. Jakie są godziny pracy KRUS w Bychawie?
  • Poniedziałek – piątek, 7:15 – 15:15, z wyjątkiem wtorków, kiedy to godziny pracy są przedłużone do 16:15.
 3. Jak można skontaktować się z KRUS w Bychawie?
 4. Jakie gminy obsługuje Placówka Terenowa KRUS w Bychawie?
  • Placówka obsługuje mieszkańców Gminy Bychawa, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie oraz Zakrzew.
 5. Jakie główne zadania realizuje KRUS w Bychawie?
  • Do głównych zadań należą zarządzanie procesem składkowego ubezpieczenia rolniczego, koordynacja procesu przyznawania świadczeń, realizacja programu wsparcia dla weteranów, administrowanie rentami strukturalnymi, prowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego, informowanie o zagrożeniach, promowanie bezpieczeństwa pracy, inicjowanie działań na rzecz bezpiecznej produkcji, zapewnianie dostępu do rehabilitacji, implementacja systemu orzecznictwa lekarskiego oraz wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
 6. Jakie usługi zdrowotne oferuje KRUS w Bychawie dla rolników?
  • KRUS oferuje kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne zapewniające dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych.
 7. Czy KRUS w Bychawie oferuje pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej?
  • Tak, KRUS zapewnia dostęp do bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych, zagrożonych utratą zdolności do pracy w rolnictwie.
 8. Czy Placówka Terenowa KRUS w Bychawie prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy?
  • Tak, placówka promuje standardy bezpieczeństwa pracy, organizując szkolenia i kursy edukacyjne.
 9. Czy KRUS w Bychawie wspiera rolników w zakresie ubezpieczeń wzajemnych?
  • Tak, KRUS wspiera rozwój ubezpieczeń wzajemnych wśród rolników, mających na celu wzajemną pomoc i ochronę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.
 10. Jaki jest cel implementacji własnego systemu orzecznictwa lekarskiego przez KRUS w Bychawie?
  • Celem jest sprawiedliwa ocena zdolności do pracy beneficjentów, aby adekwatnie dopasować wsparcie i świadczenia.
Placówka Terenowa KRUS w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 65b, 23-100 Bychawa