Placówka Terenowa KRUS Piaski

 • Adres: ul. Lubelska 102, 21-050 Piaski
 • tel.: (81) 582 19 06, 582 19 08
 • fax: (81) 582 19 07
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 •  wtorek 7:15 – 16:15

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Piaskach 
Gmina Piaski21-050
Gmina  Fajsławice21-060
Gmina Mełgiew21-007
Gmina Rybczewice21-065
Miasto Świdnik21-040
Gmina Trawniki21-044
 1. Jaki jest adres KRUS w Piaskach?
  • Adres: ul. Lubelska 102, 21-050 Piaski.
 2. Jaki jest numer telefonu do KRUS w Piaskach?
  • Numery telefonu do placówki to (81) 582 19 06, 582 19 08.
 3. Jaki jest numer faksu do KRUS w Piaskach?
  • Numer faksu to (81) 582 19 07.
 4. Jaki jest adres e-mail KRUS w Piaskach?
 5. Jakie są godziny pracy KRUS w Piaskach?
  • Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15, wtorki 7:15 – 16:15.
 6. Jakie miejscowości i gminy obsługuje KRUS w Piaskach?
  • Obsługiwane miejscowości i gminy: Gmina Piaski, Gmina Fajsławice, Gmina Mełgiew, Gmina Rybczewice, Miasto Świdnik, Gmina Trawniki.
 7. Jakie usługi oferuje KRUS w Piaskach?
  • Oferowane usługi obejmują obsługę rolników w sprawach ubezpieczenia społecznego, wypłatę świadczeń pieniężnych, prowadzenie kursów o bezpieczeństwie w gospodarstwach rolnych, bezpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych, oraz realizację dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego.
 8. Czy KRUS w Piaskach oferuje kursy bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych?
  • Tak, placówka prowadzi kursy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.
 9. Czy w KRUS w Piaskach można uzyskać bezpłatną rehabilitację leczniczą?
  • Tak, KRUS w Piaskach oferuje bezpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń, zagrożonych niezdolnością do pracy.
 10. Czym zajmuje się system orzecznictwa lekarskiego w KRUS w Piaskach?
  • System orzecznictwa lekarskiego zajmuje się realizacją własnego, dwuinstancyjnego procesu oceny zdolności do pracy rolników i ich uprawnień do świadczeń.
Placówka Terenowa KRUS w Piaskach przy ul. Lubelskiej 102, 21-050 Piaski