Placówka Terenowa KRUS Ryki

 • Adres: ul. Kościuszki 22, 08-500 Ryki
 • tel.: (81) 865 33 21, 865 15 21
 • fax: (81) 865 44 21
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 •  wtorek 7:15 – 16:15

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Rykach 
Gmina Ryki08-500
Miasto Dęblin08-530
Gmina Kłoczew08-550
Gmina Nowodwór08-503
Gmina Stężyca08-540
Gmina Ułęż08-504
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Rykach?
  • Adres Placówki to ul. Kościuszki 22, 08-500 Ryki.
 2. Jaki jest numer telefonu do Placówki KRUS w Rykach?
  • Numery telefonów do placówki to (81) 865 33 21, 865 15 21.
 3. Jaki jest numer faksu Placówki KRUS w Rykach?
  • Numer faksu to (81) 865 44 21.
 4. Jaki jest adres e-mail Placówki KRUS w Rykach?
 5. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Rykach?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15, z wydłużonymi godzinami pracy we wtorek do 16:15.
 6. Jakie miejscowości i gminy obsługuje Placówka KRUS w Rykach?
  • Placówka obsługuje mieszkańców gmin: Ryki, Dęblin, Kłoczew, Nowodwór, Stężyca, Ułęż.
 7. Jakie usługi oferuje Placówka KRUS w Rykach?
  • Placówka oferuje m.in. obsługę rolników w sprawach ubezpieczenia społecznego, wypłaty świadczeń, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach, prowadzenie szkoleń o bezpieczeństwie, propagowanie zasad bezpieczeństwa, prowadzenie rehabilitacji leczniczej, realizację systemu orzecznictwa lekarskiego, wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
 8. Czy Placówka KRUS w Rykach oferuje rehabilitację leczniczą?
  • Tak, placówka prowadzi nieodpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy.
 9. Czy Placówka KRUS w Rykach zajmuje się ubezpieczeniami zdrowotnymi rolników?
  • Tak, wśród zadań placówki znajduje się obsługa rolników w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych.
 10. Jakie szkolenia oferuje Placówka KRUS w Rykach?
  • Placówka oferuje szkolenia o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.
Placówka Terenowa KRUS w Rykach przy ul. Kościuszki 22, 08-500 Ryki