Placówka Terenowa KRUS Chełm

 • Adres: Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8a, 22-100 Chełm
 • tel.: (82) 562 54 00
 • fax: (82) 562 54 28
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 •  wtorek 7:15 – 16:15

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

PT KRUS w Chełmie22-100
Miasto Chełm22-100
Gmina Białopole22-135
Gmina Chełm22-100
Gmina Dorohusk22-175
Gmina Dubienka22-145
Gmina Kamień22-113
Gmina Leśniowice22-122
Gmina Rejowiec22-360
Gmina Rejowiec Fabryczny22-169
Miasto Rejowiec Fabryczny22-169
Gmina Ruda Huta22-110
Gmina Sawin22-107
Gmina Siedliszcze22-130
Gmina Wierzbica22-150
Gmina Wojsławice22-120
Gmina Żmudź22-114
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Chełmie?
  • Placówka znajduje się pod adresem Al. I Armii Wojska Polskiego 8a, 22-100 Chełm.
 2. Jaki jest numer telefonu do KRUS w Chełmie?
  • Kontakt telefoniczny z Centralą możliwy pod numerem (082) 563 93 01, numer fax to (082) 562 54 28.
 3. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Chełmie?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15, we wtorki godziny pracy są wydłużone do 16:15.
 4. Jakie gminy i miejscowości obsługuje Placówka KRUS w Chełmie?
  • Placówka obsługuje mieszkańców miasta Chełm oraz gmin: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź.
 5. Jakie usługi oferuje Placówka KRUS w Chełmie?
  • Placówka obsługuje rolników w zakresie ubezpieczenia społecznego, wypłat i przyznawania świadczeń pieniężnych, świadczeń kombatanckich, krajowych rent strukturalnych, ubezpieczeń zdrowotnych, informacji o zagrożeniach w gospodarstwach, propagowania bezpieczeństwa pracy, prowadzenia szkoleń, dystrybucji środków produkcji, ubrań roboczych, rehabilitacji leczniczej, orzecznictwa lekarskiego oraz wspierania ubezpieczeń wzajemnych.
 6. Czy Placówka Terenowa KRUS w Chełmie oferuje rehabilitację leczniczą?
  • Tak, oferuje nieodpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy lub trwale bądź okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym.
 7. Czy Placówka Terenowa KRUS w Chełmie prowadzi szkolenia?
  • Tak, placówka prowadzi szkolenia dotyczące zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.
 8. Czy w Placówce Terenowej KRUS w Chełmie można uzyskać informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym dla rolników?
  • Tak, w placówce można uzyskać informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego rolników
Placówka Terenowa KRUS w Chełmie przy ul. Al. I Armii Wojska Polskiego 8a, 22-100 Chełm