Placówka Terenowa KRUS Krasnystaw

 • Adres: Pl. 3-go Maja 2, 22-300 Krasnystaw
 • tel.: (82) 576 10 43
 • fax: (82) 575 64 28
 • email: [email protected] 

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 •  wtorek 7:15 – 16:15

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Krasnystaw22-300
Miasto Krasnystaw22-300
Gmina Krasnystaw22-300
Gmina Gorzków22-315
Gmina Izbica22-375
Gmina Kraśniczyn22-310
Gmina Łopiennik Górny22-351
Gmina Siennica Różana22-304
Gmina Rudnik22-330
Gmina Żółkiewka22-335
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Krasnymstawie?
  • Adres Placówki to Pl. 3-go Maja 2, 22-300 Krasnystaw.
 2. Jaki jest numer telefonu do Placówki KRUS w Krasnymstawie?
  • Do kontaktu z placówką służą numery telefonów: (82) 576 10 43 oraz fax: (82) 575 64 28.
 3. Jaki jest adres e-mail Placówki KRUS w Krasnymstawie?
 4. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Krasnymstawie?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15.
 5. Mieszkańców jakich gmin i miejscowości obsługuje Placówka KRUS w Krasnymstawie?
  • Placówka obsługuje mieszkańców miasta Krasnystaw oraz okolicznych gmin.
 6. Jakie zadania realizuje Placówka KRUS w Krasnymstawie?
  • Wśród zadań placówki znajduje się obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, wypłaty i przyznawanie świadczeń pieniężnych, wypłacanie świadczeń kombatanckich, ubezpieczenia zdrowotne rolników, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach, propagowanie zasad bezpieczeństwa, prowadzenie szkoleń, podejmowanie starań o dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji, nieodpłatna rehabilitacja lecznicza, realizacja systemu orzecznictwa lekarskiego oraz wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
 7. Czy Placówka KRUS w Krasnymstawie oferuje rehabilitację leczniczą?
  • Tak, placówka prowadzi nieodpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS.
 8. Czy Placówka KRUS w Krasnymstawie realizuje szkolenia dla rolników?
  • Tak, placówka prowadzi szkolenia o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.
 9. W jaki sposób Placówka KRUS w Krasnymstawie wspiera bezpieczeństwo w rolnictwie?
  • Placówka informuje rolników o zagrożeniach, propaguje zasady bezpieczeństwa, eliminuje niebezpieczeństwa w miejscu pracy i życia oraz prowadzi szkolenia. Ponadto, podejmuje starania o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych.
 10. Czy Placówka KRUS w Krasnymstawie oferuje ubezpieczenia zdrowotne dla rolników?
  • Tak, jednym z zadań placówki jest ubezpieczenie zdrowotne rolników.
Placówka Terenowa KRUS w Krasnymstawie przy ul. Pl. 3-go Maja 2, 22-300 Krasnystaw