Placówka Terenowa KRUS Kock

 • Adres: ul. Apteczna 4, 21-150 Kock
 • tel.: (81) 859 14 73, 859 15 98
 • fax: (81) 859 14 74
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 •  wtorek 7:15 – 16:15

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Kocku 
Gmina Kock21-150
Gmina Borki21-345
Gmina  Jeziorzany21-146
 1. Jaki jest adres placówki KRUS w Kocku?
  • Placówka znajduje się pod adresem ul. Apteczna 4, 21-150 Kock.
 2. Jaki jest numer telefonu do placówki KRUS w Kocku?
  • Można się z nią skontaktować telefonicznie pod numerami (81) 859 14 74, (81) 859 14 73, 859 15 98.
 3. Jaki jest numer fax placówki KRUS w Kocku?
  • Numer fax to (81) 859 14 74.
 4. Jaki jest adres e-mail placówki KRUS w Kocku?
 5. Jakie są godziny pracy placówki KRUS w Kocku?
  • Godziny pracy to poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15, z wyjątkiem wtorków, kiedy to jest od 7:15 do 16:15.
 6. Kto jest kierownikiem placówki KRUS w Kocku?
  • Kierownikiem placówki jest mgr Janusz Kostrzewa.
 7. Jakie obszary i gminy obsługuje placówka KRUS w Kocku?
  • Obsługuje mieszkańców Gminy Kock (21-150), Gminy Borki (21-345), Gminy Jeziorzany (21-146).
 8. Jakie są główne zadania placówki KRUS w Kocku?
  • Do zadań należy obsługa rolników w sprawach ubezpieczenia społecznego, wypłata świadczeń, promowanie bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, prowadzenie kursów i bezpłatnej rehabilitacji leczniczej, oraz realizacja systemu orzecznictwa lekarskiego.
 9. Czy placówka KRUS w Kocku oferuje rehabilitację leczniczą?
  • Tak, prowadzi bezpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy.
 10. Czy placówka KRUS w Kocku zajmuje się bezpieczeństwem pracy w gospodarstwach rolnych?
  • Tak, zajmuje się informowaniem rolników o zagrożeniach, upowszechnianiem zasad bezpieczeństwa oraz eliminowaniem niebezpieczeństw w pracy i życiu.
Placówka Terenowa KRUS w Kocku przy ul. Aptecznej 4, 21-150 Kock