Placówka Terenowa KRUS Sierpc

 • Adres: Plac Kardynała Wyszyńskiego 4, 09-200 Sierpc
 • tel.: (24) 275 26 73, 275 26 23
 • fax: (24) 275 88 28
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • środa 8:00 – 17.00
 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 15.00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Sierpcu09-200
Miasto i gmina Sierpc09-200
Gmina Gozdowo09-213
Gmina Mochowo09-214
Gmina Rościszewo09-204
Gmina Szczutowo09-227
Gmina Zawidz09-226
 1. Jaki jest adres KRUS w Sierpcu?
  • Placówka znajduje się pod adresem Plac Kardynała Wyszyńskiego 4, 09-200 Sierpc.
 2. W jakich godzinach otwarta jest KRUS w Sierpcu?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek – piątek, 7:30 – 15:30. Obsługa interesantów: środy 8:00 – 17:00, pozostałe dni robocze 8:00 – 15:00.
 3. Jaki numer telefonu umożliwiają kontakt z Placówką KRUS w Sierpcu?
  • Kontakt telefoniczny możliwy pod numerami: (24) 275 26 73, 275 26 23.
 4. Jaki jest numer faksu do Placówki KRUS w Sierpcu?
  • Faks to (24) 275 88 28.
 5. Jaki jest adres e-mail Placówki KRUS w Sierpcu?
 6. Jakie obszary i gminy obsługuje Placówka KRUS w Sierpcu?
  • Obsługuje: Miasto i gmina Sierpc, Gmina Gozdowo, Gmina Mochowo, Gmina Rościszewo, Gmina Szczutowo, Gmina Zawidz.
 7. Jakie zadania realizuje Placówka KRUS w Sierpcu?
  • Zadania obejmują: obsługę rolników w sprawach ubezpieczeń społecznych, wypłatę świadczeń pieniężnych, ubezpieczenia zdrowotne rolników, powiadamianie o zagrożeniach w gospodarstwach, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pracy, prowadzenie kursów, rehabilitację leczniczą, orzecznictwo lekarskie, wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
 8. Czy Placówka KRUS w Sierpcu oferuje kursy z zakresu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych?
  • Tak, placówka prowadzi kursy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.
 9. Czy w Placówce KRUS w Sierpcu można otrzymać pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej?
  • Tak, placówka oferuje bezpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń, zagrożonych niezdolnością do pracy.
 10. Czy Placówka KRUS w Sierpcu prowadzi własny system orzecznictwa lekarskiego
  • Tak, realizuje dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego dla osób uprawnionych.
Placówka KRUS w Sierpcu przy Placu Kardynała Wyszyńskiego 4