Placówka Terenowa KRUS Wyszogród

 • Adres: ul. Płocka 12, 09-450 Wyszogród
 • tel.: (24) 231 12 48, (24) 231 14 01
 • fax: (24) 267 69 28
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • środa 8:00 – 17.00
 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 15.00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Wyszogrodzie09-450
Miasto i gmina Wyszogród09-450
Czerwińsk n/Wisłą09-150
Mała Wieś09-460
 1. Jaki jest adres KRUS w Wyszogrodzie?
  • Adres Placówki Terenowej KRUS w Wyszogrodzie to ul. Płocka 12, 09-450 Wyszogród.
 2. Jakie są godziny pracy KRUS w Wyszogrodzie?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30. Stanowiska do obsługi interesantów są dostępne w środy od 8:00 do 17:00, a w pozostałe dni robocze od 8:00 do 15:00.
 3. Jak można skontaktować się z Placówką KRUS w Wyszogrodzie?
  • Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerami (24) 231 12 48, (24) 231 14 01 oraz za pośrednictwem faksu pod numerem (24) 267 69 28. Można również skorzystać z adresu e-mail: [email protected].
 4. Jakie zadania realizuje Placówka KRUS w Wyszogrodzie?
  • Zadania placówki obejmują zarządzanie składkowym ubezpieczeniem rolniczym, koordynację przyznawania zasiłków, realizację wsparcia dla weteranów wojennych, administrowanie rentami strukturalnymi, ubezpieczenie zdrowotne, promocję bezpieczeństwa pracy, organizację szkoleń, zapewnienie dostępu do rehabilitacji, implementację systemu orzecznictwa lekarskiego oraz wspieranie ubezpieczeń wzajemnych wśród rolników.
 5. Kto może skorzystać z usług Placówki KRUS w Wyszogrodzie?
  • Usługi placówki są dostępne dla rolników z Wyszogrodu oraz okolicznych miejscowości i gmin, takich jak Czerwińsk nad Wisłą i Mała Wieś.
 6. W jakich godzinach można uzyskać obsługę interesanta w Placówce KRUS w Wyszogrodzie?
  • Stanowiska do obsługi interesantów są dostępne w środy od 8:00 do 17:00, a w pozostałe dni robocze (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) od 8:00 do 15:00.
 7. Czy Placówka KRUS w Wyszogrodzie oferuje wsparcie finansowe dla weteranów wojennych?
  • Tak, placówka realizuje program wsparcia finansowego dla weteranów wojennych, obejmujący wypłatę specjalnych świadczeń kombatanckich.
 8. Jakie są zadania Placówki KRUS w zakresie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie?
  • Zadania te obejmują promowanie standardów bezpieczeństwa pracy, organizację szkoleń i kursów edukacyjnych, inicjowanie działań na rzecz bezpiecznej produkcji rolniczej oraz dystrybucję bezpiecznych środków produkcji i odzieży ochronnej.
 9. Czy Placówka KRUS w Wyszogrodzie zapewnia dostęp do bezpłatnej rehabilitacji leczniczej?
  • Tak, placówka zapewnia dostęp do bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych, zagrożonych utratą zdolności do pracy w rolnictwie.
 10. W jaki sposób Placówka KRUS w Wyszogrodzie wspiera rozwój ubezpieczeń wzajemnych wśród rolników?
  • Placówka wspiera rozwój ubezpieczeń wzajemnych poprzez inicjatywy mające na celu wzajemną pomoc i ochronę rolników przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.
Placówka Terenowa KRUS w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 12