Placówka Terenowa KRUS Gostynin

 • Adres: ul. Przemysłowa 11, 09-500 Gostynin
 • tel.: (24) 235 93 88, (24) 235 25 31
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • środa 8:00 – 17.00
 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 15.00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Gostyninie09-500
Miasto i gmina Gostynin09-500
Gmina Łąck09-520
Gmina Pacyna09-541
Miasto i gmina Sanniki09-540
Gmina Szczawin Kościelny09-550
 1. Jaki jest adres KRUS w Gostyninie?
  • Placówka znajduje się pod adresem ul. Przemysłowa 11, 09-500 Gostynin.
 2. Jakie są godziny pracy KRUS w Gostyninie?
  • Poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30. Stanowiska do obsługi interesantów są dostępne w środy od 8:00 do 17:00, a w pozostałe dni robocze od 8:00 do 15:00.
 3. Jak można skontaktować się z KRUS w Gostyninie?
  • Telefonicznie pod numerami: (24) 235 93 88, (24) 235 25 31 lub za pośrednictwem e-maila: [email protected].
 4. Które miejscowości i gminy obsługuje KRUS w Gostyninie?
  • Obsługuje mieszkańców miasta i gminy Gostynin, gminy Łąck, gminy Pacyna, miasta i gminy Sanniki oraz gminy Szczawin Kościelny.
 5. Jakie zadania realizuje Placówka KRUS w Gostyninie?
  • Zadania obejmują zarządzanie procesem składkowego ubezpieczenia rolniczego, koordynację procesu przyznawania świadczeń, realizację wsparcia finansowego dla weteranów, administrowanie krajowymi rentami strukturalnymi, prowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego, informowanie o zagrożeniach w rolnictwie, promowanie bezpieczeństwa pracy, inicjowanie działań na rzecz bezpiecznej produkcji, zapewnianie dostępu do rehabilitacji, implementację systemu orzecznictwa lekarskiego oraz wspieranie ubezpieczeń wzajemnych wśród rolników.
 6. Jakie są zadania związane z bezpieczeństwem pracy realizowane przez Placówkę?
  • Promowanie standardów bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie, organizacja szkoleń i kursów edukacyjnych, inicjowanie działań na rzecz bezpiecznej produkcji rolniczej, dystrybucja bezpiecznych środków produkcji oraz odzieży ochronnej.
 7. W jaki sposób Placówka Terenowa KRUS w Gostyninie wspiera rolników w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych?
  • Prowadzi kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne dla rolników, zapewniające dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych.
 8. Czym jest program wsparcia finansowego dla weteranów realizowany przez Placówkę?
  • Programem wsparcia finansowego dla weteranów jest wypłata specjalnych świadczeń kombatanckich.
 9. Jak KRUS w Gostyninie pomaga w przypadku utraty zdolności do pracy w rolnictwie?
  • Zapewnia dostęp do bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych, zagrożonych utratą zdolności do pracy w rolnictwie.
 10. W jaki sposób realizowane jest wsparcie rozwoju ubezpieczeń wzajemnych wśród rolników?
  • Poprzez wspieranie rozwoju ubezpieczeń wzajemnych, mających na celu wzajemną pomoc i ochronę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.
Placówka Terenowa KRUS w Gostyninie przy ul. Przemysłowej 11