Placówka Terenowa KRUS Brzeg

 • Adres: ul. Chrobrego 6A, 49-300 Brzeg
 • tel.: (77) 416 55 19
 • email: brzeg@krus.gov.pl
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSOpole/ptbrzeg

Godziny pracy:

 • wtorek – piątek 7:00 – 15:00
 • poniedziałek 7:00 – 16:00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Brzeg49-300
Miasto Brzeg49-300
Miasto i gmina Grodków49-200
Miasto i gmina Lewin Brzeski49-340
Gmina Lubsza49-313
Gmina Olszanka49-332
Gmina Skarbimierz49-318
Gmina Świerczów46-112
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Brzegu?
  • Adres Placówki Terenowej KRUS w Brzegu to ul. Chrobrego 6A, 49-300 Brzeg.
 2. Jaki jest numer telefonu do Placówki KRUS w Brzegu?
  • Numer telefonu do Placówki Terenowej KRUS w Brzegu to (77) 416 55 19.
 3. Jaki jest adres email Placówki KRUS w Brzegu?
 4. Jaką skrzynkę ePUAP posiada Placówka KRUS w Brzegu?
  • Placówka posiada skrzynkę w ePUAP: /KRUSOpole/ptbrzeg.
 5. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Brzegu?
  • Godziny pracy to wtorek – piątek od 7:00 do 15:00 oraz poniedziałek od 7:00 do 16:00.
 6. Z jakich miast i gmin mieszkańców obsługuje Placówka KRUS w Brzegu?
  • Placówka obsługuje mieszkańców miasta Brzeg oraz gmin Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz, i Świerczów.
 7. Jakie zadania realizuje Placówka KRUS w Brzegu?
  • Zadania obejmują m.in. obsługę rolników w sprawach ubezpieczenia społecznego, wypłaty świadczeń, propagowanie zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, prowadzenie szkoleń, wspieranie ubezpieczeń wzajemnych oraz realizację nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla uprawnionych.
 8. Jakie świadczenia pieniężne oferuje KRUS w Brzegu?
  • Świadczenia pieniężne oferowane przez KRUS w Brzegu obejmują wypłaty i przyznawanie świadczeń z ubezpieczeń, wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym, oraz wypłacanie krajowych rent strukturalnych.
 9. Czy Placówka KRUS w Brzegu oferuje pomoc w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego?
  • Tak, placówka oferuje pomoc w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego rolników.
 10. W jaki sposób KRUS w Brzegu dba o bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych?
  • Placówka informuje rolników o zagrożeniach, propaguje zasady bezpieczeństwa, eliminuje niebezpieczeństwa w miejscu pracy i życia, oraz prowadzi szkolenia o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy.
 11. Czy Placówka KRUS w Brzegu prowadzi działania na rzecz rehabilitacji rolników?
  • Tak, placówka prowadzi nieodpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym.
 12. Jak Placówka KRUS w Brzegu wspiera produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji?
  • Placówka podejmuje starania o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych.
Placówka Terenowa KRUS w Brzegu przy ul. Chrobrego 6A