Placówka Terenowa KRUS Rawa Mazowiecka

 • Adres: ul. Solidarności 21, 96-200 Rawa Mazowiecka
 • tel.: (46) 813 24 13, (46) 813 24 18
 • fax: (46) 813 24 29
 • email: rawamazowiecka@krus.gov.pl
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSLodz/ptrawamaz

Godziny pracy:

 • poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
 • wtorek 7:30 – 17:00

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:00
 • wtorek 7:30 – 17:00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa  Rawa Mazowiecka96-200
Gmina  Biała Rawska96-230
Gmina  Cielądz96-214
Miasto Rawa Mazowiecka96-200
Gmina  Rawa Mazowiecka96-200
Gmina  Regnów96-232
Gmina  Sadkowice  Urząd Pocztowy Sadkowice96-206
Gmina  Sadkowice  Urząd Pocztowy Lubania96-208
 1. Jaki jest adres KRUS w Rawie Mazowieckiej?
  • Adres to Solidarności 21, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 2. Jaki jest numer telefonu do Placówki KRUS w Rawie Mazowieckiej?
  • Numery telefonów to (46) 814 20 52.
 3. Jaki jest adres e-mail Placówki KRUS w Rawie Mazowieckiej?
 4. Jaka jest skrzynka w ePUAP Placówki KRUS w Rawie Mazowieckiej?
  • Skrzynka ePUAP to /KRUSLodz/ptrawamaz.
 5. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Rawie Mazowieckiej?
  • Godziny pracy to poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30; wtorek 7:30 – 17:00.
 6. Jakie miejscowości i gminy obsługuje Placówka KRUS w Rawie Mazowieckiej
  • Obsługuje mieszkańców miasta i gminy Rawa Mazowiecka, gminy Biała Rawska, gmina Cielądz, gmina Regnów oraz inne okoliczne gminy.
 7. Jakie zadania realizuje Placówka KRUS w Rawie Mazowieckiej?
  • Do zadań należy obsługa rolników w sprawach ubezpieczenia społecznego, wypłaty świadczeń pieniężnych, rehabilitacja lecznicza dla osób uprawnionych, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach rolnych, propagowanie zasad bezpieczeństwa, prowadzenie szkoleń, podejmowanie starań o dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji, realizacja systemu orzecznictwa lekarskiego, wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Placówka Terenowa KRUS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności 21, 96-200 Rawa Mazowiecka