Placówka Terenowa KRUS Tomaszów Mazowiecki

 • Adres: Grota Roweckiego 38/40, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
 • tel. kancelaria (44) 725 64 10
 • inf. ds. ubezpieczeń (44) 725 64 19
 • inf. ds. świadczeń (44) 725 64 21
 • orzecznictwo lekarskie (44) 725 64 24
 • prewencja i rehabilitacja (44) 725 64 25
 • fax:
 • email:
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSLodz/pttommaz

Godziny pracy:

 • poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
 • wtorek 7:30 – 17:00

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:00
 • wtorek 7:30 – 17:00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Miasto i Gmina Tomaszów Maz.97-200
Gmina Będków97-319
Gmina Budziszewice97-212
Gmina Czerniewice 97-216
Gmina Inowłódz97-215
Gmina Koluszki 97-040
Gmina Lubochnia97-217
Gmina Rokiciny97-221
Gmina Rzeczyca 97-220
Gmina Ujazd97-225
Gmina Żelechlinek 97-226
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Tomaszowie Mazowieckim?
  • Placówka znajduje się pod adresem ul. Grota Roweckiego 38/40, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
 2. Jaki jest numer telefonu do KRUS w Tomaszowie Mazowieckim?
  • Z Placówką można skontaktować się telefonicznie pod numerem Centrali: (044) 724 28 04, 724 25 02; oraz fax: (044) 724 28 04, 724 25 02.
 3. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Tomaszowie Mazowieckim?
  • Placówka pracuje w poniedziałek, środa – piątek: 7:30 – 15:30 oraz wtorek: 7:30 – 17:00.
 4. Jakie obszary i gminy obsługuje Placówka KRUS w Tomaszowie Mazowieckim?
  • Obsługiwane są: Miasto i Gmina Tomaszów Mazowiecki, Gmina Będków, Gmina Budziszewice, Gmina Czerniewice, Gmina Inowłódz, Gmina Koluszki, Gmina Lubochnia, Gmina Rokiciny, Gmina Rzeczyca, Gmina Ujazd.
 5. Jakie zadania wykonuje Placówka Terenowa KRUS w Tomaszowie Mazowieckim?
  • Placówka zajmuje się m.in. obsługą rolników w sprawach ubezpieczeń społecznych, wypłatami i przyznawaniem świadczeń pieniężnych, ubezpieczeniami zdrowotnymi, informowaniem o zagrożeniach w gospodarstwach, propagowaniem zasad bezpieczeństwa, prowadzeniem szkoleń, nieodpłatną rehabilitacją leczniczą, realizacją orzecznictwa lekarskiego oraz wspieraniem ubezpieczeń wzajemnych.
 6. Do kogo skierowana jest oferta Placówki KRUS w Tomaszowie Mazowieckim?
  • Oferta skierowana jest do rolników i ich rodzin z obszarów i gmin obsługiwanych przez placówkę.
 7. Czy Placówka KRUS w Tomaszowie Mazowieckim oferuje rehabilitację leczniczą?
  • Tak, placówka oferuje nieodpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy.
 8. Czy w Placówce KRUS w Tomaszowie Mazowieckim można uzyskać pomoc w sprawie ubezpieczeń wzajemnych?
  • Tak, placówka wspiera ubezpieczenia wzajemne i oferuje pomoc w tej dziedzinie.
 9. Jakie świadczenia pieniężne można uzyskać w Placówce KRUS w Tomaszowie Mazowieckim?
  • Świadczenia pieniężne obejmują m.in. wypłaty i przyznawanie zasiłków z ubezpieczeń, krajowe renty strukturalne oraz świadczenia kombatanckie inwalidom wojennym.
 10. Czy w Placówce KRUS w Tomaszowie Mazowieckim można uzyskać informacje o bezpieczeństwie pracy w gospodarstwie?
  • Tak, placówka informuje rolników o zagrożeniach oraz propaguje zasady bezpieczeństwa i eliminuje niebezpieczeństwa w miejscu pracy i życia.
Placówka Terenowa KRUS w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 38/40, 97-200 Tomaszów Mazowiecki