Placówka Terenowa KRUS Skierniewice

 • Adres: ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice
 • tel.: (46) 832 94 12, (46) 832 94 16
 • fax: (46) 832 94 29
 • email: skierniewice@krus.gov.pl
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSLodz/ptskiern

Godziny pracy:

 • poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
 • wtorek 7:30 – 17:00

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:00
 • wtorek 7:30 – 17:00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Skierniewicach96-100
Miasto Skierniewice96-100
Gmina Bolimów99-417
Gmina  Głuchów96-130
Gmina Godzianów96-126
Gmina Kowiesy96-111
Gmina Lipce Reymontowskie96-127
Gmina Maków96-124
Gmina Nowy Kawęczyn96-115
Gmina Słupia96-128
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Skierniewicach?
  • Placówka znajduje się pod adresem ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice.
 2. Jaki jest numer telefonu do Placówki KRUS w Skierniewicach?
  • Z placówką można skontaktować się telefonicznie pod numerami (46) 832 94 12, (46) 832 94 16.
 3. Jaki jest numer faksu Placówki KRUS w Skierniewicach?
  • Numer faksu do placówki to (46) 832 94 29.
 4. Jaki jest adres e-mail Placówki KRUS w Skierniewicach?
 5. Jaka jest skrzynka ePUAP Placówki KRUS w Skierniewicach?
  • Skrzynka ePUAP Placówki to /KRUSLodz/ptskiern.
 6. Kto jest kierownikiem Placówki KRUS w Skierniewicach?
  • Kierownikiem Placówki jest Jacek Malczewski.
 7. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Skierniewicach?
  • Godziny pracy Placówki to poniedziałek, środa – piątek: 7:30 – 15:30 oraz wtorek: 7:30 – 17:00.
 8. Jakie miasta i gminy obsługuje Placówka KRUS w Skierniewicach?
  • Placówka obsługuje mieszkańców Miasta Skierniewice oraz gminy: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Słupia.
 9. Jakie usługi oferuje KRUS w Skierniewicach?
  • Obsługa rolników w sprawach ubezpieczenia społecznego, wypłaty świadczeń, ubezpieczenia zdrowotne, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach rolnych, propagowanie zasad bezpieczeństwa, prowadzenie szkoleń, nieodpłatna rehabilitacja lecznicza, realizacja orzecznictwa lekarskiego, wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
 10. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o działaniach Placówki KRUS w Skierniewicach?
  • Więcej informacji można znaleźć, kontaktując się bezpośrednio z placówką pod podanymi numerami telefonów lub adresem e-mail.
Placówka Terenowa KRUS w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 33/35, 96-100 Skierniewice