Centrala KRUS Warszawa

 • Adres: 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190
 • Telefon: 22 592 65 90
 • Fax: 22 592 66 50
 • ePUAP: /m4l5a9t9tc/SkrytkaESP

Pozostałe dane kontaktowe:

Prezes KRUS

Sekretariat Prezesa – tel. (22) 592 64 58, fax (22) 592 66 50
e-mail: [email protected]

Zastępca Prezesa KRUS

Sekretariat Zastępcy Prezesa tel. (22) 592 64 00, fax (22) 592 66 50
e-mail: [email protected]

Zastępca Prezesa KRUS

Sekretariat Zastępcy Prezesa tel. (22) 592 66 47, fax. (22) 592 66 50
e-mail: [email protected] 


Biuro Orzecznictwa Lekarskiego
Naczelny Lekarz Kasy
tel. 22 592 66 09
e-mail: [email protected] 

Biuro Finansowe
Główny Księgowy Kasy

tel. 22 592 64 16, fax 22 592 64 09
e-mail: [email protected]  

Biuro Statystyki
tel. 22 592 66 06
e-mail [email protected] 

Biuro Organizacyjno-Prawne
tel. 22 592 64 07, fax 22 592 66 59
e-mail: [email protected]

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel. 22 592 64 06;
e-mail: [email protected] 

Biuro Zamówień Publicznych
tel. 22 592 64 20; fax 22 592 66 63
e-mail: [email protected]

Biuro Ubezpieczeń
tel. 22 592 64 11
e-mail: [email protected]

Biuro Świadczeń
tel. 22 592 64 12; fax 22 592 66 53
e-mail: [email protected]

Biuro Prewencji 
tel. 22 592 64 10
e-mail: [email protected] 

Biuro Rehabilitacji
tel. 22 592 66 35
e-mail: [email protected]  

Biuro Administracji i Inwestycji
tel. 22 592 64 18; fax 22 592 66 61
e-mail: [email protected]

Biuro Informatyki i Telekomunikacji
tel. 22 592 64 17; fax 22 592 66 79
e-mail: [email protected]

Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej
tel. 22 592 64 05
e-mail: [email protected] 
kontakt dla mediów: [email protected] 

Biuro Audytu i Kontroli
tel. 22 592 64 87
e-mail: [email protected] 

Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Informacji
tel. 22 592 64 43
e-mail: [email protected] 

Zespół Obsługi Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Pełnomocnik Prezesa Kierujący Zespołem Obsługi Rady Rolników
tel. 22 592 64 59; 22 592 64 13
e-mail: [email protected]

Koordynator do spraw dostępności
(zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)
tel. 022 592 65 66
e-mail: [email protected] 

Godziny pracy:

 • poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
 1. Gdzie znajduje się Centrala KRUS?
  • Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) mieści się w Warszawie przy alei Niepodległości 190.
 2. Jakie są godziny pracy Centrali KRUS?
  • Godziny pracy Centrali KRUS to od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00.
 3. Jaki jest numer telefonu do Centrali KRUS?
  • Centrala KRUS jest dostępna pod numerem telefonu 22 592 65 90.
 4. Jaki jest numer faksu Centrali KRUS?
  • Numer faksu Centrali KRUS to 22 592 66 50.
 5. Jakie są główne zadania Centrali KRUS?
  • Główne zadania Centrali KRUS obejmują koordynację pracy jednostek organizacyjnych, inicjowanie rozwiązań usprawniających system ubezpieczenia społecznego rolników, współpracę z ministerstwami i urzędami, koordynację kontaktów międzynarodowych, przygotowywanie projektów aktów prawnych, tworzenie wytycznych dla jednostek organizacyjnych, analizę sprawozdań, organizację szkoleń oraz rozpatrywanie skarg i wniosków.
 6. Kto jest Prezesem Centrali KRUS?
  • Prezesem Centrali KRUS jest dr Aleksandra Hadzik.
 7. Kto wchodzi w skład kierownictwa Centrali KRUS?
  • W skład kierownictwa Centrali KRUS wchodzą Prezes dr Aleksandra Hadzik oraz zastępcy Prezesa: Sylwia Dudzik i Grzegorz Mroczek.
 8. Jakie oddziały regionalne posiada KRUS?
Centrala KRUS przy ul. al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa