Placówka Terenowa KRUS Kartuzy

 • Adres: ul. Piłsudskiego 12B, 83-300 Kartuzy
 • tel.: (58) 681 41 84;
 • fax: (58) 681 47 33
 • email: [email protected]
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSGdansk/ptkartuzy

Godziny pracy:

 • poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Stanowiska ds. obsługi interesantów:

 • poniedziałek 7:00 – 16:00
  wtorek – piątek 7:00 – 14:30

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Kartuzy83-300
Gmina  Chmielno83-333
Miasto i gmina Kartuzy83-300
Gmina  Przodkowo83-304
Gmina  Sierakowice83-340
Gmina  Somonino83-314
Gmina  Stężyca83-322
Gmina  Sulęczyno83-320
Miasto i gmina Żukowo83-330
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Kartuzach?
  • Adres Placówki KRUS w Kartuzach to ul. Piłsudskiego 12B, 83-300 Kartuzy.
 2. Jaki jest numer telefonu do Placówki KRUS w Kartuzach?
  • Numer telefonu do Placówki KRUS w Kartuzach to (58) 681 41 84.
 3. Jaki jest numer faxu Placówki KRUS w Kartuzach?
  • Numer faxu Placówki KRUS w Kartuzach to (58) 681 47 33.
 4. Jaki jest adres email Placówki KRUS w Kartuzach?
 5. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Kartuzach?
  • Godziny pracy Placówki KRUS w Kartuzach to poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00. Stanowiska do obsługi interesantów są czynne w poniedziałek od 7:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7:00 do 14:30.
 6. Jakie obszary i gminy obsługuje Placówka KRUS w Kartuzach?
  • Placówka KRUS w Kartuzach obsługuje mieszkańców gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno, oraz miasto i gminę Żukowo.
 7. Jakie zadania realizuje Placówka KRUS w Kartuzach?
  • Zadania Placówki KRUS w Kartuzach obejmują m.in. zarządzanie ubezpieczeniem rolniczym, koordynację wypłat świadczeń, realizację programów wsparcia dla weteranów, administrowanie rentami strukturalnymi, prowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników, promowanie bezpieczeństwa pracy, organizowanie szkoleń, dystrybucję odzieży ochronnej, zapewnianie dostępu do rehabilitacji leczniczej, implementację systemu orzecznictwa lekarskiego oraz wsparcie dla ubezpieczeń wzajemnych wśród rolników.
 8. Czy Placówka KRUS w Kartuzach oferuje kursy edukacyjne?
  • Tak, Placówka KRUS w Kartuzach organizuje kursy edukacyjne mające na celu promowanie bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
 9. Czy w Placówce KRUS w Kartuzach można otrzymać bezpłatną rehabilitację leczniczą?
  • Tak, Placówka KRUS w Kartuzach zapewnia dostęp do bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych.
 10. W jaki sposób Placówka KRUS w Kartuzach wspiera rolników w kwestii bezpieczeństwa pracy?
  • Placówka KRUS w Kartuzach prowadzi szereg działań, takich jak organizacja szkoleń, dystrybucja bezpiecznych środków produkcji i odzieży ochronnej, a także informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, mających na celu promowanie standardów bezpieczeństwa pracy wśród rolników.
Placówka Terenowa KRUS w Kartuzach przy ul. Piłsudskiego 12B