Placówka Terenowa KRUS Pszczyna

 • Adres: ul. Dworcowa 36, 43-200 Pszczyna
 • tel.: (32) 449 34 18
 • fax: (32) 449 34 29
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 • poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:00 
 • czwartek: 7:00 – 16:00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Pszczynie 43-200
Bojszowy43-220
Goczałkowice Zdrój43-230
Kobiór43-210
Miedźna43-227
Pawłowice43-250
Pszczyna43-200
Suszec43-267
Zebrzydowice43-410
 1. Jaki jest adres KRUS w Pszczynie?
  • Placówka znajduje się pod adresem ul. Dworcowa 36, 43-200 Pszczyna.
 2. Jaki jest telefon do KRUS w Pszczynie?
  • Numer telefonu to (32) 449 34 18.
 3. Jaki jest numer fax do KRUS w Pszczynie?
  • Numer fax to (32) 449 34 29.
 4. Jaki jest adres e-mail do placówki KRUS w Pszczynie?
 5. Jakie są godziny pracy KRUS w Pszczynie?
  • Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:00 oraz czwartek: 7:00 – 16:00.
 6. Kto jest kierownikiem KRUS w Pszczynie?
  • Kierownikiem placówki jest Mirosława Wojciech.
 7. Jakie miejscowości i gminy obsługuje KRUS w Pszczynie?
  • Obsługuje mieszkańców Bojszowy, Goczałkowice Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec, Zebrzydowice.
 8. Jakie usługi oferuje KRUS w Pszczynie?
  • Oferuje obsługę rolników w sprawach ubezpieczeń społecznych, wypłaty świadczeń pieniężnych, ubezpieczenia zdrowotne, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach rolnych, promocję bezpieczeństwa pracy, prowadzenie kursów i rehabilitacji, realizację systemu orzecznictwa lekarskiego, wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
 9. Jak KRUS w Pszczynie wspiera rolników w zakresie bezpieczeństwa pracy?
  • Poprzez informowanie o zagrożeniach, promowanie zasad bezpieczeństwa, eliminowanie niebezpieczeństw, prowadzenie kursów o bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.
 10. Czy KRUS w Pszczynie oferuje rehabilitację dla osób uprawnionych?
  • Tak, oferuje bezpłatną rehabilitację leczniczą dla osób zagrożonych niezdolnością do pracy, trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym.
 11. W jaki sposób KRUS w Pszczynie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa technicznego w gospodarstwach rolnych?
  • Podejmuje starania o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, w tym ubrań roboczych i ochronnych.
 12. Jak KRUS w Pszczynie wspiera rolników w kwestiach ubezpieczeniowych?
  • Poprzez obsługę w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, w tym opłacanie składek, wypłaty i przyznawanie świadczeń pieniężnych, oraz realizację własnego systemu orzecznictwa lekarskiego.
Placówka Terenowa KRUS w Pszczynie przy ul. Dworcowej 36