Placówka Terenowa KRUS Gliwice

 • Adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice
 • tel.: (32) 302 90 15
 • fax: (32) 302 90 29
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 • poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:00 
 • czwartek: 7:00 – 16:00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Gliwicach 44-100
Miasto i gmina Gliwice44-100
Gmina Gierałtowice44-186
Miasto i gmina Knurów44-190
Gmina Pilchowice44-145
Miasto i gmina Pyskowice44-120
Gmina Rudziniec44-160
Gmina Sośnicowice44-153
Gmina Toszek44-180
Gmina Wielowieś44-187
Miasto i gmina Zabrze41-800
 1. Jaki jest adres KRUS w Gliwicach?
  • Adres to ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice.
 2. Jaki jest numer telefonu do KRUS w Gliwicach?
  • Można się kontaktować pod numeram: (32) 302 90 15.
 3. Jaki jest numer fax do KRUS w Gliwicach?
  • Numer fax to (32) 302 90 29.
 4. Jaki jest adres email do placówki KRUS w Gliwicach?
 5. Jakie są godziny pracy KRUS w Gliwicach?
  • Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:00 oraz czwartek: 7:00 – 16:00.
 6. Jakie miejscowości i gminy obsługuje KRUS w Gliwicach?
  • Obszar działania obejmuje Miasto i gminę Gliwice, Gminę Gierałtowice, Miasto i gminę Knurów, Gminę Pilchowice, Miasto i gminę Pyskowice, Gminę Rudziniec, Gminę Sośnicowice, Gminę Toszek, Gminę Wielowieś, Miasto i Gminę Zabrze.
 7. Jakie usługi świadczy KRUS w Gliwicach?
  • Usługi to m.in. obsługa rolników w sprawach ubezpieczenia społecznego, wypłaty świadczeń, promocja zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji dla osób uprawnionych, realizacja orzecznictwa lekarskiego oraz wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
 8. Czy KRUS w Gliwicach prowadzi szkolenia dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych?
  • Tak, KRUS w Gliwicach prowadzi szkolenia o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach.
 9. Czy KRUS w Gliwicach oferuje bezpłatną rehabilitację leczniczą?
  • Tak, placówka oferuje bezpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy.
 10. Czym zajmuje się KRUS w Gliwicach w zakresie ubezpieczeń wzajemnych?
  • KRUS w Gliwicach wspiera ubezpieczenia wzajemne, co oznacza pomoc w organizacji wspólnego pokrywania ryzyk przez rolników.
Placówka Terenowa KRUS w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11