Placówka Terenowa KRUS Tuchów

 • Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 8, 33-170 Tuchów
 • tel.: (14) 628 50 44
 • fax: (14) 652 51 79
 • email: tuchow(at)krus.gov.pl

Godziny pracy:

 • poniedziałek od 7:00 do 16:00
 • wtorek – piątek od 7:00 do 15:00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Tuchów33-170
Gmina Tuchów33-170
Gmina Ciężkowice33-190
Gmina Gromnik33-180
Gmina Rzepiennik Strzyżewski33-163
Gmina Szerzyny33-248
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Tuchowie?
  • Adres Placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Tuchowie to ul. Kazimierza Wielkiego 8, 33-170 Tuchów.
 2. Jaki jest numer telefonu do Placówki KRUS w Tuchowie?
  • Można się skontaktować telefonicznie pod numerami (14) 652 51 79 oraz (14) 628 50 44.
 3. Jaki jest adres e-mail Placówki KRUS w Tuchowie?
 4. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Tuchowie?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek od 7:00 do 16:00.
 5. Jakie obszary i mieszkańców obsługuje Placówka KRUS w Tuchowie?
  • Placówka obsługuje mieszkańców Tuchowa oraz okolicznych miejscowości i gmin.
 6. Jakie są główne zadania Placówki KRUS w Tuchowie?
  • Do zadań placówki należy obsługa rolników w sprawach ubezpieczenia społecznego, opłacanie składek, wypłata świadczeń pieniężnych, wypłacanie świadczeń kombatanckich, rent strukturalnych, ubezpieczenia zdrowotne, informowanie o zagrożeniach, prowadzenie kursów o bezpieczeństwie, dystrybucja bezpiecznych środków produkcji, ubrań roboczych i ochronnych, bezpłatna rehabilitacja lecznicza, oraz realizacja systemu orzecznictwa lekarskiego.
 7. Czy Placówka KRUS w Tuchowie oferuje bezpłatną rehabilitację leczniczą?
  • Tak, placówka oferuje bezpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym.
 8. Czy w Placówce KRUS w Tuchowie są organizowane kursy dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych?
  • Tak, w placówce prowadzone są kursy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.
Placówka Terenowa KRUS w Tuchowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8