Placówka Terenowa KRUS Dąbrowa Tarnowska

Godziny pracy:

 • poniedziałek od 7:00 do 16:00
 • wtorek – piątek od 7:00 do 15:00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Dąbrowa Tarnowska33-200
Gmina Dąbrowa Tarnowska33-200
Gmina Bolesław33-220
Gmina Gręboszów33-260
Gmina Mędrzechów33-221
Gmina Olesno33-210
Gmina Radgoszcz33-207
Gmina Szczucin33-230
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej?
  • Placówka znajduje się pod adresem Aleja Wolności 16, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
 2. Jaki jest numer telefonu do Placówki KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej?
  • Z placówką można skontaktować się telefonicznie pod numerami: (14) 644 34 18, (14) 644 34 19, (14) 644 34 20.
 3. Jaki jest e-mail Placówki KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej?
 4. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek od 7:00 do 16:00, wtorek do piątku od 7:00 do 15:00.
 5. Jakie obszary i gminy obsługuje Placówka KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej?
  • Placówka obsługuję mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska, Gminy Bolesław, Gminy Radgoszcz, Gminy Szczucin, Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.
 6. Jakie usługi oferuje Placówka KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej?
  • Obsługa rolników w sprawach ubezpieczenia społecznego, opłacanie składek ubezpieczeniowych, wypłata świadczeń pieniężnych, ubezpieczenia zdrowotne rolników, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach rolnych, promocja bezpieczeństwa pracy, prowadzenie kursów, dystrybucja środków produkcji, ubrań roboczych, ochronnych, bezpłatna rehabilitacja lecznicza, realizacja systemu orzecznictwa lekarskiego.
 7. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych?
  • W Placówce Terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej, która prowadzi kursy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy.
 8. Kto może skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej oferowanej przez KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej?
  • Osoby uprawnione do świadczeń KRUS, zagrożone niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym.
 9. Czy Placówka KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej oferuje pomoc w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych dla rolników?
  • Tak, placówka oferuje wsparcie w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych dla rolników.
 10. Jak KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej wspiera rolników w zakresie bezpieczeństwa pracy?
  • Poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pracy, eliminowanie niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia, prowadzenie kursów oraz dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji, ubrań roboczych i ochronnych.
Placówka Terenowa KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Aleja Wolności 16, 33-200 Dąbrowa Tarnowska