fot. KRUS

Bezpieczeństwo w pracy rolniczej jest tematem, który nigdy nie traci na aktualności. Praca w rolnictwie, choć pełna satysfakcji, niesie za sobą liczne ryzyka zawodowe. Dlatego tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować świadomość bezpiecznych zachowań na terenach rolnych. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) uruchomiła XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Inicjatywa ta, skierowana do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, ma na celu promowanie bezpiecznego postępowania podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym. 

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci 

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co podkreśla jego znaczenie i rangę. To już czternasta edycja inicjatywy, która każdego roku mobilizuje młodych ludzi do refleksji nad tematem bezpieczeństwa w rolnictwie. Prezes KRUS, dr Aleksandra Hadzik, zaprasza do udziału dzieci, które poprzez swoje prace plastyczne mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat prewencji wypadków oraz chorób zawodowych w rolnictwie. 

Prewencyjne działania KRUS 

W ramach konkursu młodzi artyści są zachęcani do przedstawienia w formie plastycznej sposobów zapobiegania wypadkom przy pracy oraz rolniczym chorobom zawodowym. Jest to wyjątkowa okazja, aby połączyć kreatywność z ważnym społecznym przekazem. Prace mogą odzwierciedlać jedno z sześciu najważniejszych założeń kampanii prewencyjnych prowadzonych przez KRUS, takich jak bezpieczne postępowanie z maszynami rolniczymi czy unikanie zagrożeń związanych z ukąszeniami przez kleszcze. 

Wymagania i zadania konkursowe 

Konkurs zakłada stworzenie pracy plastycznej w formacie A3, z wykorzystaniem dowolnej techniki, która najlepiej odda sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w rolnictwie. Dzieci mają szansę wykazać się nie tylko talentem plastycznym, ale również poznaniem problematyki bezpieczeństwa. Prace powinny nawiązywać do jednego z sześciu założeń kampanii prewencyjnych KRUS, co stwarza pole do kreatywnej ekspresji i edukacji przez sztukę. Tematyka prac może dotyczyć między innymi bezpieczeństwa podczas obcowania z maszynami rolniczymi, ochrony przed ukąszeniami kleszczy czy odpowiedniego dbania o kondycję fizyczną w trakcie pracy rolniczej. 

Współpraca instytucji 

Warto podkreślić, że konkurs jest efektem współpracy wielu instytucji związanych z rolnictwem i bezpieczeństwem pracy. Obok KRUS, w organizację wydarzenia zaangażowane są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tak szerokie spektrum wspierających pokazuje, jak istotne jest zintegrowane podejście do kwestii bezpieczeństwa w rolnictwie. Partnerstwo strategiczne z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych – Agro Ubezpieczenia dodatkowo wzmacnia pozycję konkursu jako ważnego elementu systemu prewencyjnego. 

Nagrody i publikacje 

Uczestnictwo w konkursie to nie tylko możliwość promocji bezpiecznych zachowań, ale również szansa na uznanie i nagrody. Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami, które zostały ufundowane zarówno przez organizatorów, jak i patronów konkursu. Ponadto, najlepsze prace zostaną opublikowane w materiałach popularyzatorskich KRUS, co jest dodatkowym bodźcem do udziału. Wszystko to sprawia, że konkurs stanowi nie tylko platformę edukacyjną, ale także przestrzeń dla młodych talentów do prezentacji swoich umiejętności. 

Jak wziąć udział? 

Aby wziąć udział w konkursie, konieczne jest przygotowanie pracy plastycznej zgodnej z wymaganiami oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Gotową pracę wraz z dokumentacją należy przesłać do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Oddziału Regionalnego KRUS. Termin zgłoszeń jest ostateczny – prace muszą wpłynąć do oddziału najpóźniej 5 kwietnia 2024 roku. Szczegółowe warunki uczestnictwa, w tym wzór formularza zgłoszeniowego, są dostępne w jednostkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej organizatora. Warto podkreślić, że każdy uczestnik ma szansę na wyróżnienie i nagrody, co dodatkowo podnosi atrakcyjność tego wyjątkowego wydarzenia. 

Znaczenie konkursu dla promocji bezpiecznych praktyk w rolnictwie 

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” jest wyjątkową inicjatywą, która łączy w sobie edukację, sztukę i zabawę. Poprzez angażowanie najmłodszych w twórcze działania na rzecz bezpieczeństwa w rolnictwie, konkurs wnosi spory wkład w kształtowanie odpowiedzialnych postaw od najmłodszych lat. Dzięki współpracy wielu instytucji i wsparciu ze strony sektora ubezpieczeń projekt ten nie tylko promuje ważne wartości, ale również stanowi okazję do wyróżnienia młodych talentów. 

Bezpieczeństwo w pracy rolniczej jest sprawą priorytetową, a edukacja w tym zakresie musi rozpoczynać się jak najwcześniej. Konkurs KRUS to przykład, jak poprzez kreatywne podejście można skutecznie przekazywać wiedzę na temat bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych. Jest to inwestycja w przyszłość, która może przynieść wymierne korzyści w postaci zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie. Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie, który jest wyrazem troski o bezpieczeństwo i zdrowie na terenach wiejskich. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-plastyczny-rozpoczety