Ubezpieczenie społeczne jest fundamentem bezpieczeństwa ekonomicznego każdego rolnika, zapewniając ochronę w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń, takich jak wypadki, choroby czy okres macierzyństwa. To system solidarności społecznej, na którym opiera się nie tylko indywidualne, ale i zbiorowe poczucie stabilności. Dzięki niemu rolnicy mogą liczyć na wsparcie w momentach, gdy nie są w stanie prowadzić działalności rolniczej z powodu zdrowotnych lub rodzinnych przeciwności. 

Nowe stawki składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 

W II kwartale 2024 roku rolnicy, ich małżonkowie, domownicy oraz pomocnicy rolnika zostali objęci nowymi stawkami składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Zgodnie z Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, miesięczna składka dla osób podlegających pełnemu ubezpieczeniu wynosi teraz 60,00 zł. Jest to kwota, która uwzględnia podstawową potrzebę ochrony wszystkich osób aktywnie uczestniczących w życiu rolniczym. 

Warto zaznaczyć, że dla osób, które zdecydowały się na ograniczony zakres ubezpieczenia, przewidziano obniżoną stawkę. Stanowi ona jedną trzecią pełnej składki, czyli 20,00 zł miesięcznie. Jest to opcja dla tych, którzy z różnych przyczyn potrzebują mniejszego zakresu ochrony. 

Zmiany w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym 

Istotnym elementem systemu ubezpieczeń społecznych jest ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W tym samym okresie podstawowa miesięczna składka na to ubezpieczenie wynosi 160,00 zł, co odzwierciedla bieżącą wysokość emerytury podstawowej, ustaloną na poziomie 1 602,86 zł. Dodatkowo rolnicy prowadzący gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych muszą liczyć się z dodatkową składką. Jej wysokość zależy od rozmiaru gospodarstwa i wynosi od 12% do 48% emerytury podstawowej, co przekłada się na kwoty od 192,00 zł do 769,00 zł miesięcznie. 

Terminy płatności składek 

Jednym z ważnych aspektów, na które muszą zwrócić uwagę rolnicy oraz osoby z nimi związane, jest terminowość płatności składek. Dla rolników, ich małżonków i domowników, termin uregulowania należności za II kwartał 2024 roku wyznaczono na 30 kwietnia 2024 roku. Tymczasem dla pomocników rolnika, termin płatności ustalono na 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest składka. Przestrzeganie tych terminów jest niezwykle ważne, ponieważ opóźnienia mogą skutkować nie tylko naliczeniem odsetek za zwłokę, ale także mogą wpływać na zakres przysługujących świadczeń. Warto więc już teraz zaplanować swoje wydatki, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i dodatkowych kosztów. 

Nowe stawki składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, które weszły w życie w II kwartale 2024 roku, są odpowiedzią na zmieniające się realia ekonomiczne oraz potrzebę zapewnienia rolnikom i ich rodzinom adekwatnej ochrony. Zmiany te mają na celu wzmocnienie stabilności finansowej rolników oraz ich zabezpieczenia społecznego w sytuacjach kryzysowych. 

Ważne, aby każdy rolnik dokładnie zapoznał się z nowymi regulacjami i odpowiednio do nich dostosował swoje plany finansowe. Terminowe opłacanie składek gwarantuje utrzymanie pełnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, co w długiej perspektywie przekłada się na spokój ducha i stabilność finansową. 

Zachęcamy wszystkich rolników do śledzenia komunikatów od instytucji ubezpieczeniowych i w razie wątpliwości do konsultacji z doradcami. Tylko dobrze poinformowany rolnik może efektywnie zarządzać ryzykiem i zapewnić sobie oraz swojej rodzinie bezpieczną przyszłość. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/krus/wysokosc-miesiecznej-skladki-na-ubezpieczenie-wypadkowe-chorobowe-i-macierzynskie-w-ii-kwartale-2024-r