fot. KRUS

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie to temat, który zyskuje na znaczeniu z każdym rokiem. Rolnictwo, mimo swej idyllicznej aury, kryje w sobie wiele niebezpieczeństw, od wypadków przy obsłudze maszyn rolniczych, po zagrożenia związane z pracą w trudnych warunkach atmosferycznych. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w tym sektorze są nie tylko kwestią dbałości o zdrowie i życie rolników, ale także elementem wpływającym na efektywność i zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) od lat odgrywa fundamentalną rolę w propagowaniu zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie. Jedną z form działań podjętych przez Kasę jest przyznawanie wyróżnień targowych „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”. Inicjatywa ta, prowadzona nieprzerwanie od 1996 roku, ma na celu wyróżnianie i promowanie maszyn, urządzeń oraz środków ochrony osobistej, które przyczyniają się do podniesienia standardów bezpieczeństwa pracy rolników. 

Gala wyróżnień targowych KRUS na targach AGROTECH 

Targi AGROTECH w Kielcach, które co roku gromadzą tysiące zwiedzających oraz wystawców, stanowią idealne tło dla prezentacji nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie. W tym roku, podczas gali 29. edycji targów, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – wręczenie wyróżnień targowych przez Prezes KRUS, dr Aleksandrę Hadzik. W uroczystym otoczeniu, przedstawicielom wybranych firm, wręczono dyplomy oraz statuetki „Dobrosław”, symbolizujące zaangażowanie w tworzenie i promowanie bezpiecznych rozwiązań w rolnictwie. 

Laureaci wyróżnienia targowego „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” w 2024 roku 

Wśród tegorocznych laureatów znalazły się produkty, które w szczególny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Wyróżnienie otrzymała przyczepa do przewozu zwierząt PRONAR T046H, zapewniająca bezpieczny transport żywca, zamiatarki T801, T801/1, T811 i T811/1, które umożliwiają utrzymanie czystości w obszarach roboczych, minimalizując ryzyko wypadków, oraz zbiornik KINGSPAN TankMaster® do bezpiecznego transportu i przechowywania nawozów płynnych, wody i AdBlue®/NOXy®. Każdy z tych produktów stanowi przykład innowacyjnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, jednocześnie odpowiadając na specyficzne potrzeby rolnictwa. 

Znaczenie wyróżnień dla poprawy bezpieczeństwa pracy rolników 

Wyróżnienia targowe przyznawane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) odgrywają ważną rolę w procesie edukacji i promocji bezpiecznych praktyk wśród rolników. Poprzez publiczne docenienie innowacyjnych rozwiązań, które mają bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa pracy, KRUS motywuje producentów do dalszego rozwijania swoich produktów w tej właśnie kierunku. Dla rolników zaś takie wyróżnienie jest sygnałem, że dany produkt został dokładnie przetestowany i uznany za efektywny środek zwiększający bezpieczeństwo w codziennej pracy. To z kolei przekłada się na większą świadomość i chęć inwestycji w nowoczesne, bezpieczne technologie i urządzenia. 

Działania KRUS na rzecz edukacji i promocji bezpiecznej pracy w rolnictwie 

Oprócz przyznawania wyróżnień targowych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje szereg innych inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Jednym z najważniejszych działań jest organizacja oraz udział w szkoleniach, targach, konferencjach i seminariach, podczas których rolnicy mogą zdobyć wiedzę na temat nowych technologii, a także nauczyć się zasad bezpiecznej pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi. KRUS prowadzi również kampanie informacyjne i edukacyjne, które mają na celu podnoszenie świadomości na temat ryzyka zawodowego w rolnictwie oraz metod jego minimalizacji. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego aktywnie współpracuje także z producentami i dostawcami środków produkcji rolniczej, zachęcając ich do ubiegania się o oznaczenia „Znak Bezpieczeństwa KRUS”, co jest kolejnym narzędziem promującym bezpieczeństwo w rolnictwie. Tym samym, KRUS nie tylko wyróżnia najlepsze rozwiązania, ale również aktywnie uczestniczy w procesie ich tworzenia i promocji. 

Działania KRUS na rzecz promocji bezpieczeństwa pracy w rolnictwie są wszechstronne i mają na celu nie tylko nagradzanie, ale również edukowanie i informowanie. Dzięki tym inicjatywom rolnicy są lepiej przygotowani do identyfikowania i minimalizowania potencjalnych zagrożeń, co przyczynia się do odczuwalnej poprawy bezpieczeństwa pracy w sektorze rolniczym. 

Jak wyróżnienia targowe przyczyniają się do poprawy standardów bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych? 

Inicjatywa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w zakresie przyznawania wyróżnień targowych „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” jest istotnym elementem budowania kultury bezpieczeństwa w polskim rolnictwie. Poprzez tę aktywność, KRUS nie tylko wskazuje na produkty, które mogą realnie przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków, ale również edukuje i inspiruje rolników do inwestowania w bezpieczeństwo swojej pracy. W konsekwencji taka postawa przekłada się na poprawę jakości życia rolników i ich rodzin, a także na wzrost efektywności i zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. 

Podjęte przez KRUS działania edukacyjne i promocyjne, wsparte udzielaniem wyróżnień targowych, stanowią również zachętę dla producentów do dalszego rozwoju i inwestycji w nowe technologie bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne w obliczu ciągłych zmian technologicznych oraz rosnących wymagań odnośnie ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolniczej. Wyróżnienia takie są dowodem na to, że bezpieczeństwo pracy w rolnictwie jest wartością, która zasługuje na uwagę i docenienie zarówno ze strony środowiska rolniczego, jak i szerokiej opinii publicznej. 

Każda inicjatywa i działanie podejmowane przez KRUS w celu promowania bezpiecznej pracy w rolnictwie, w tym wręczenie wyróżnień targowych, ma fundamentalne znaczenie dla podnoszenia standardów pracy w tym sektorze. Jest to proces wymagający współpracy wielu podmiotów – od producentów maszyn i urządzeń, przez organizacje branżowe, po samych rolników. Wspólnym celem jest stworzenie bezpiecznego środowiska pracy, w którym każdy rolnik ma dostęp do wiedzy i narzędzi niezbędnych do ochrony swojego zdrowia i życia. 

Tym samym, wyróżnienia targowe KRUS stanowią ważny element w budowaniu świadomości oraz motywacji do ciągłego dążenia do poprawy bezpieczeństwa w polskim rolnictwie, co ma nieocenione znaczenie dla całej branży i społeczeństwa. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/krus/wreczenie-wyroznien-targowych-kasy-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego-podczas-targow-agrotech-w-kielcach2