Placówka Terenowa KRUS Kołobrzeg

 • Adres: ul. C.K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg
 • tel.: (94) 355 24 12
 • emailkolobrzeg@krus.gov.pl
 • skrzynka w ePUAP: KRUSKoszalin/ptkolobrze

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – środa 7:00 -15:00
 • czwartek 7:00 – 16:00
 • piątek 7:00 – 15:00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Kołobrzegu78-100
Gmina Dygowo78-113
Miasto i gmina Gościno78-120
Miasto i gmina Kołobrzeg78-100
Gmina Rymań78-125
Gmina Siemyśl78-123
Gmina Ustronie Morskie78-111
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Kołobrzegu?
  • Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kołobrzegu mieści się pod adresem ul. C.K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg.
 2. Jaki jest numer telefonu do Placówki KRUS w Kołobrzegu?
  • Kontakt telefoniczny z placówką możliwy jest pod numerem (94) 355 24 12.
 3. Jaki jest adres e-mail Placówki KRUS w Kołobrzegu?
 4. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Kołobrzegu?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek – środa od 7:00 do 15:00, czwartek od 7:00 do 16:00, a w piątek od 7:00 do 15:00.
 5. Kto jest kierownikiem Placówki KRUS w Kołobrzegu?
  • Kierownikiem Placówki Terenowej w Kołobrzegu jest Grażyna Konopacka.
 6. Jaką skrzynkę ePUAP posiada Placówka KRUS w Kołobrzegu?
  • Skrzynka w ePUAP Placówki to KRUSKoszalin/ptkolobrze.
 7. Z jakich miejscowości i gmin mieszkańców obsługuje Placówka KRUS w Kołobrzegu?
  • Obsługiwani są mieszkańcy miejscowości i gmin: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie.
 8. Jakie zadania realizuje Placówka KRUS w Kołobrzegu?
  • Zadania obejmują m.in. zarządzanie składkowym ubezpieczeniem rolniczym, koordynację wypłaty zasiłków i świadczeń, realizację programów wsparcia, administrowanie rentami strukturalnymi, ubezpieczenie zdrowotne dla rolników, promocję bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie, inicjowanie działań na rzecz bezpiecznej produkcji, zapewnianie dostępu do rehabilitacji leczniczej, implementację systemu orzecznictwa lekarskiego, wsparcie dla ubezpieczeń wzajemnych wśród rolników.
Placówka Terenowa KRUS w Kołobrzegu przy ul. C.K. Norwida 3