Placówka Terenowa KRUS Dębno

 • Adres: ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno
 • tel.: (95) 760 43 16
 • emaildebno@krus.gov.pl
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSKoszalin/ptdebno

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – środa 7:00 – 15:00
 • czwartek 7:00 – 16:00
 • piątek 7:00 – 15:00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Dębnie 74-400
MIasto i gmina  Dębno 74-400
Miasto i gmina Boleszkowice74-407
Miasto i gmina  Myślibórz74-300
Gmina Nowogródek Pomorski74-304
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Dębnie?
  • Adres Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dębnie to ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno.
 2. Jaki jest numer telefonu do Placówki KRUS w Dębnie?
  • Można się skontaktować telefonicznie z Placówką Terenową KRUS w Dębnie pod numerem (95) 760 43 16.
 3. Jaki jest adres email Placówki KRUS w Dębnie?
 4. Jaka jest skrzynka ePUAP Placówki Terenowej KRUS w Dębnie?
  • Skrzynka ePUAP Placówki Terenowej w Dębnie to /KRUSKoszalin/ptdebno.
 5. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Dębnie?
  • Godziny pracy Placówki Terenowej w Dębnie to poniedziałek – środa od 7:00 do 15:00, czwartek od 7:00 do 16:00, a w piątek od 7:00 do 15:00.
 6. Kto jest kierownikiem Placówki KRUS w Dębnie?
  • Kierownikiem Placówki Terenowej KRUS w Dębnie jest Zofia Struk-Stefanowicz.
 7. Jakie obszary obejmuje działalność Placówki KRUS w Dębnie?
  • Placówka Terenowa w Dębnie obsługuje mieszkańców miasta i gminy Dębno, miasta i gminy Boleszkowice, miasta i gminy Myślibórz oraz gminy Nowogródek Pomorski.
 8. Jakie są główne zadania KRUS w Dębnie?
  • Zadania Placówki Terenowej KRUS w Dębnie obejmują m.in.: zarządzanie składkowym ubezpieczeniem rolniczym, koordynację przyznawania i wypłaty zasiłków, realizację programów wsparcia finansowego, administrowanie rentami strukturalnymi, prowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach, promowanie bezpieczeństwa pracy, inicjowanie działań na rzecz bezpiecznej produkcji rolniczej, zapewnianie dostępu do bezpłatnej rehabilitacji leczniczej, implementację systemu orzecznictwa lekarskiego oraz wspieranie rozwoju ubezpieczeń wzajemnych wśród rolników.
Placówka Terenowa KRUS w Dębnie przy ul. Droga Zielona 1