Placówka Terenowa KRUS Środa Wielkopolska

Godziny pracy:

 • poniedziałek 7:00 – 16:00
 • wtorek – piątek 7:00 – 15:00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Środa Wlkp.63-000
Gmina Środa Wlkp.63-000
Gmina Dominowo63-012
Gmina Kleszczewo 63-005
Gmina Krzykosy63-024
Gmina Nowe Miasto Nad Wartą63-040
Gmina Zaniemyśl63-020
 1. Jaki jest adres KRUS w Środzie Wielkopolskiej?
  • Placówka znajduje się pod adresem ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wielkopolska.
 2. Jakie są godziny pracy KRUS w Środzie Wielkopolskiej?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek: 7:00 – 16:00, wtorek-piątek: 7:00 – 15:00.
 3. Jaki jest numer telefonu do KRUS w Środzie Wielkopolskiej?
  • Kontakt telefoniczny możliwy pod numerem (61) 285 40 75 oraz (61) 285 40 76.
 4. Jaki jest numer faksu do KRUS w Środzie Wielkopolskiej?
  • Faks to (61) 286 74 29.
 5. Jaki jest adres email KRUS w Środzie Wielkopolskiej?
 6. Jakie usługi oferuje KRUS w Środzie Wielkopolskiej?
  • Obejmuje szeroki zakres usług związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników, w tym obsługę rolników w sprawach ubezpieczeń społecznych, opłacanie składek, wypłatę świadczeń, ubezpieczenia zdrowotne, informowanie o zagrożeniach, propagowanie bezpieczeństwa pracy, prowadzenie szkoleń, dostarczanie środków produkcji i ubrań roboczych, bezpłatną rehabilitację leczniczą, oraz realizację systemu orzecznictwa lekarskiego.
 7. Kogo obsługuje KRUS w Środzie Wielkopolskiej?
  • Mieszkańców Środy Wielkopolskiej oraz okolicznych gmin.
 8. Jak KRUS w Środzie Wielkopolskiej wspiera bezpieczeństwo pracy rolników?
  • Poprzez informowanie o zagrożeniach, propagowanie zasad bezpieczeństwa pracy, prowadzenie szkoleń, dostarczanie bezpiecznych technicznych środków produkcji, ubrań roboczych i ochronnych.
 9. Czy KRUS w Środzie Wielkopolskiej oferuje rehabilitację leczniczą?
  • Tak, prowadzi bezpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń, zagrożonych niezdolnością do pracy lub trwale niezdolnych do pracy w gospodarstwie.
 10. Jaki jest system orzecznictwa lekarskiego w KRUS Środa Wielkopolska?
  • KRUS realizuje własny, dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego, który obejmuje ocenę zdolności do pracy rolników.
Placówka Terenowa KRUS w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Harcerskiej 16