Placówka Terenowa KRUS Sandomierz

 • Adres: ul. Juliusza Słowackiego 37a, 27-600 Sandomierz
 • tel.: (15) 832 60 27
 • fax: (15) 833 54 28
 • email: [email protected]
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSKielce/ptsandomie

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • poniedziałek 7:15 – 16:00
 • wtorek – piątek 7:15 – 14:45

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Sandomierz 
Gmina Dwikozy27-620
Miasto i gmina Klimontów27-640
Miasto i gmina Koprzywnica27-660
Gmina Łoniów27-670
Gmina Obrazów27-641
Gmina Samborzec27-650
Miasto i gmina Sandomierz27-600
Gmina Wilczyce27-612
Miasto i gmina Zawichost27-630
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Sandomierzu?
  • Placówka znajduje się pod adresem ul. Juliusza Słowackiego 37a, 27-600 Sandomierz.
 2. Kto jest kierownikiem Placówki KRUS w Sandomierzu?
  • Kierownikiem placówki jest Sylwia Kanios.
 3. Jakie są dane kontaktowe do Placówki KRUS w Sandomierzu?
  • Numery telefonów: (15) 832 60 27, numer faxu: (15) 833 54 28. Adres email: [email protected], skrzynka w ePUAP: /KRUSKielce/ptsandomie.
 4. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Sandomierzu?
  • Placówka jest otwarta w poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15. Stanowiska ds. informacji przyjmują interesantów w poniedziałek od 7:15 do 16:00 oraz we wtorek – piątek od 7:15 do 14:45.
 5. Jakie obszary i gminy obsługuje Placówka KRUS w Sandomierzu?
  • Obsługiwane są: Gmina Dwikozy, Miasto i gmina Klimontów, Miasto i gmina Koprzywnica, Gmina Łoniów, Gmina Obrazów, Gmina Samborzec, Miasto i gmina Sandomierz, Gmina Wilczyce, Miasto i gmina Zawichost.
 6. Jakie są główne zadania KRUS w Sandomierzu?
  • Do zadań należy: obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców w sprawach ubezpieczeń społecznych rolników, opłacanie składek, przyznawanie i wypłata świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, chorobowych, macierzyńskich i pozaubezpieczeniowych, realizacja systemu orzecznictwa lekarskiego, działalność prewencyjna, prowadzenie rehabilitacji leczniczej, wspieranie ubezpieczeń wzajemnych oraz obsługa ubezpieczenia zdrowotnego.
Placówka Terenowa KRUS w Sandomierzu przy ul. Juliusza Słowackiego 37a