Placówka Terenowa KRUS Kazimierza Wielka

 • Adres: ul. 1-go Maja 15, 28-500 Kazimierza Wielka
 • tel.: (41) 352 14 97, 352 41 05
 • fax: (41) 352 41 10
 • email: [email protected]
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSKielce/ptkazimier

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • poniedziałek 7:15 – 16:00
 • wtorek – piątek 7:15 – 14:45

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Kazimierza Wielka28-500
Gmina Bejsce28-512
Gmina Czarnocin28-506
Miasto i gmina Kazimierza Wielka28-500
Miasto i gmina Opatowiec28-520
Miasto i gmina Skalbmierz28-530
 1. Jaki jest adres KRUS w Kazimierzy Wielkiej?
  • Placówka mieści się pod adresem ul. 1-go Maja 15, 28-500 Kazimierza Wielka.
 2. Jaki jest numer telefonu do KRUS w Kazimierzy Wielkiej?
  • Można się kontaktować pod numerami: (41) 352 14 97, 352 41 05.
 3. Jaki jest numer fax do KRUS w Kazimierzy Wielkiej?
  • Numer fax to: (41) 352 41 10.
 4. Jaki jest adres email do placówki KRUS w Kazimierzy Wielkiej?
 5. Jaki jest adres skrzynki ePUAP dla KRUS w Kazimierzy Wielkiej?
  • Adres skrzynki ePUAP to /KRUSKielce/ptkazimier.
 6. Jakie są godziny pracy placówki KRUS w Kazimierzy Wielkiej?
  • Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku, 7:15 – 15:15. Stanowiska ds. informacji przyjmują interesantów w poniedziałek od 7:15 do 16:00, a od wtorku do piątku od 7:15 do 14:45.
 7. Jakie miejscowości i gminy obsługuje KRUS w Kazimierzy Wielkiej?
  • Placówka obsługuję Gminę Bejsce, Gminę Czarnocin, Miasto i gminę Kazimierza Wielka, Miasto i gminę Opatowiec, Miasto i gminę Skalbmierz.
 8. Jakie są główne zadania KRUS w Kazimierzy Wielkiej?
  • Do zadań należą: obsługa rolników w zakresie ubezpieczenia społecznego, wypłaty świadczeń, promowanie bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, prowadzenie szkoleń, wspieranie ubezpieczeń wzajemnych, oraz nieodpłatna rehabilitacja lecznicza.
 9. Czy KRUS w Kazimierzy Wielkiej oferuje rehabilitację leczniczą?
  • Tak, placówka prowadzi nieodpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń, zagrożonych niezdolnością do pracy.
 10. Czy KRUS w Kazimierzy Wielkiej organizuje szkolenia dotyczące bezpieczeństwa pracy?
  • Tak, jednym z zadań placówki jest organizowanie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.
Placówka Terenowa KRUS w Kazimierzy Wielkiej przy ul. 1-go Maja 15