Placówka Terenowa KRUS Koniecpol

 • Adres: ul. Rynek 2, 42-230 Koniecpol
 • tel.: (34) 354 05 15
 • fax: (34) 354 05 29
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 • poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:00 
 • czwartek: 7:00 – 16:00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Gmina Koniecpol42-230
Gmina Dąbrowa Zielona42-265
Gmina Irządze42-446
Gmina Lelów42-235
Gmina Przyrów42-248
Gmina Szczekociny42-445
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Koniecpolu?
  • Placówka KRUS w Koniecpolu mieści się przy ulicy Rynek 2, 42-230 Koniecpol.
 2. Kto jest kierownikiem Placówki KRUS w Koniecpolu?
  • Kierownikiem Placówki jest Dorota Jakubowska.
 3. Jaki jest numer telefonu do Placówki KRUS w Koniecpolu?
  • Można się skontaktować telefonicznie pod numerem (34) 354 05 15.
 4. Jaki jest numer faxu Placówki KRUS w Koniecpolu?
  • Numer faxu to (34) 354 05 29.
 5. Jaki jest adres email Placówki KRUS w Koniecpolu?
 6. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Koniecpolu?
  • Godziny pracy to poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:00 oraz czwartek: 7:00 – 16:00.
 7. Jakie obszary obsługuje Placówka KRUS w Koniecpolu?
  • Obszar działania obejmuje Gminę Koniecpol, Gminę Dąbrowa Zielona, Gminę Irządze, Gminę Lelów, Gminę Przyrów oraz Gminę Szczekociny.
 8. Czy w Szczekocinach działa Punkt Informacyjny KRUS i jakie są jego godziny otwarcia?
  • Tak, Punkt Informacyjny działa przy Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, czynny w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca, od 8:00 do 14:00, z numerem telefonu 34 355 70 50.
 9. Jakie zadania realizuje Placówka KRUS w Koniecpolu?
  • Do zadań należą zarządzanie procesem składkowego ubezpieczenia rolniczego, koordynacja przyznawania świadczeń, wsparcie finansowe dla weteranów, administrowanie rentami strukturalnymi, ubezpieczenie zdrowotne dla rolników, promocja bezpieczeństwa pracy, organizacja szkoleń, dystrybucja odzieży ochronnej, bezpłatna rehabilitacja lecznicza, implementacja systemu orzecznictwa lekarskiego i wspieranie rozwoju ubezpieczeń wzajemnych wśród rolników.
Placówka Terenowa KRUS w Koniecpolu przy ul. Rynek 2