Placówka Terenowa KRUS Lębork

 • Adres: ul. Łokietka 12, 84-300 Lębork
 • tel.: (59) 862 87 40;
 • fax: (59) 862 34 08
 • email[email protected]
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSGdansk/ptkoscierz

Godziny pracy:

 • poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Stanowiska ds. obsługi interesantów:

 • poniedziałek 7:00 – 16:00
 • wtorek – piątek 7:00 – 14:30

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Lęborku84-300
Miasto i gmina Lębork84-300
Gmina Cewice84-312
Miasto i gmina Łeba84-360
Gmina  Nowa Wieś Lęborska84-351
Gmina  Potęgowo76-230
Gmina  Wicko84-352
 1. Jaki jest adres KRUS w Lęborku?
  • KRUS Lębork mieści się na ul. Łokietka 12, 84-300 Lębork.
 2. Jaki jest numer telefonu do KRUS w Lęborku?
  • Kontakt telefoniczny możliwy pod numerem (59) 862 87 40.
 3. Jaki jest numer fax KRUS w Lęborku?
  • Fax można wysłać na numer (59) 862 34 08.
 4. Jaki jest adres email placówki KRUS w Lęborku?
 5. Jaki jest adres skrzynki w ePUAP dla KRUS w Lęborku?
  • Skrzynka w ePUAP to /KRUSGdansk/ptlebork.
 6. Jakie są godziny pracy KRUS w Lęborku?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00. Stanowiska ds. obsługi interesantów są czynne w poniedziałek od 7:00 do 16:00 oraz we wtorek – piątek od 7:00 do 14:30.
 7. Kto jest kierownikiem placówki KRUS w Lęborku?
  • Kierownikiem placówki KRUS W Lęborku jest Monika Wiśniewska.
 8. Jakie tereny obsługuje placówka KRUS w Lęborku?
  • Placówka obsługuje mieszkańców miasta i gminy Lębork, gminy Cewice, miasta i gminy Łeba, gminy Nowa Wieś Lęborska, gminy Potęgowo oraz gminy Wicko.
 9. Jakie usługi świadczy KRUS w Lęborku?
  • Obsługa rolników w sprawach ubezpieczenia społecznego, opłacanie składek, wypłaty świadczeń pieniężnych, wypłacanie świadczeń kombatanckich i rent strukturalnych, ubezpieczenia zdrowotne, promowanie zasad bezpieczeństwa, eliminowanie niebezpieczeństw, prowadzenie szkoleń, dystrybucja bezpiecznych środków produkcji, ubrań roboczych i ochronnych, bezpłatna rehabilitacja lecznicza, orzecznictwo lekarskie, wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
 10. Jakie są zadania KRUS w Lęborku związane z bezpieczeństwem w gospodarstwach rolnych?
  • Informowanie o zagrożeniach, promowanie zasad bezpieczeństwa, eliminowanie niebezpieczeństw, prowadzenie szkoleń, dystrybucja bezpiecznych środków produkcji oraz ubrań roboczych i ochronnych.
 11. Czy KRUS w Lęborku oferuje rehabilitację leczniczą?
  • Tak, prowadzi bezpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym.
Placówka Terenowa KRUS w Lęborku przy ul. Łokietka 12