Placówka Terenowa KRUS Bytów

 • Adres: ul. Szarych Szeregów 3, 77-100 Bytów
 • tel.: (59) 822 28 34;
 • fax: (59) 822 28 33
 • email: [email protected] 
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSGdansk/ptbytow

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Stanowiska ds. obsługi interesantów:

 •  poniedziałek 7:00 – 16:00
  wtorek – piątek 7:00 – 14:30

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Bytowie77-100
Miasto i gmina Bytów77-100
Gmina Borzytuchom77-141
Gmina Czarna Dąbrówka77-116
Gmina Kołczygłowy77-140
Gmina Lipnica77-130
Gmina Parchowo77-124
Gmina Studzienice77-143
Gmina Tuchomie77-133
 1. Jaki jest adres KRUS w Bytowie?
  • Placówka znajduje się pod adresem ul. Szarych Szeregów 3, 77-100 Bytów.
 2. Jaki jest numer telefonu do KRUS w Bytowie?
  • Z placówką można skontaktować się telefonicznie pod numerem (59) 822 28 34.
 3. Jaki jest numer fax KRUS w Bytowie?
  • Numer fax placówki to (59) 822 28 33.
 4. Jaki jest adres e-mail KRUS w Bytowie?
 5. Jakie są godziny pracy KRUS w Bytowie?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00. Stanowiska ds. obsługi interesantów są czynne w poniedziałek od 7:00 do 16:00 oraz we wtorek – piątek od 7:00 do 14:30.
 6. Z jakich miast i gmin mieszkańców obsługuje KRUS w Bytowie?
  • Placówka obsługuje Miasto i gminę Bytów oraz gminy Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie.
 7. Jakie usługi oferuje KRUS w Bytowie?
  • Obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, wypłaty i przyznawanie świadczeń pieniężnych, ubezpieczenia zdrowotne rolników, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach rolnych, promowanie zasad bezpieczeństwa pracy, prowadzenie szkoleń, bezpłatna rehabilitacja lecznicza, orzecznictwo lekarskie, wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
 8. Czy KRUS w Bytowie oferuje bezpłatną rehabilitację leczniczą?
  • Tak, placówka oferuje bezpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS.
 9. Jak KRUS w Bytowie wspiera bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych?
  • Poprzez informowanie rolników o zagrożeniach, promowanie zasad bezpiecznej pracy, prowadzenie szkoleń, a także dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji, ubrań roboczych i ochronnych.
 10. Czym zajmuje się system orzecznictwa lekarskiego w KRUS w Bytowie?
  • Realizacją własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego, w ramach którego oceniana jest zdolność do pracy rolników i podejmowane są decyzje o przyznawaniu świadczeń.
Placówka Terenowa KRUS w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów 3