Placówka Terenowa KRUS Bielsk Podlaski

 • Adres: ul. Białostocka 22, 17-100 Bielsk Podlaski
 • tel.: (85) 730 11 90; 730 48 24
 • fax: (85) 682 84 29
 • email: [email protected]
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSBialystok/ptbielskp

Godziny pracy:

 •  poniedziałek: 7:30 – 17:00
 • od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Bielsk Podlaski17-100
Miasto i gmina Bielsk Podlaski17-100
Gmina Boćki17-111
Miasto i gmina Brańsk17-120
Gmina Orla17-106
Gmina Rudka17-123
Gmina Wyszki17-132
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Bielsku Podlaskim?
  • Adres to ul. Białostocka 22, 17-100 Bielsk Podlaski.
 2. Jaki jest numer telefonu do Placówki KRUS w Bielsku Podlaskim?
  • Numery telefonów to: (85) 730 11 90, 730 48 24, 730 53 66.
 3. Jaki jest numer fax Placówki KRUS w Bielsku Podlaskim?
  • Numer fax to: (85) 682 84 29.
 4. Jaki jest adres email Placówki KRUS w Bielsku Podlaskim?
 5. Jaka jest skrzynka w ePUAP Placówki KRUS w Bielsku Podlaskim?
  • Skrzynka w ePUAP to: /KRUSBialystok/ptbielskp.
 6. Kto jest kierownikiem Placówki KRUS w Bielsku Podlaskim?
  • Kierownikiem placówki jest Wioletta Małgorzata Mrozkowiak.
 7. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Bielsku Podlaskim?
  • Godziny pracy to poniedziałek: 7:30 – 17:00 oraz od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30.
 8. Jakich mieszkańców obsługuje Placówka KRUS w Bielsku Podlaskim?
  • Obsługuje mieszkańców miasta i gminy Bielsk Podlaski, gminy Boćki, miasta i gminy Brańsk, gminy Orla, gminy Rudka oraz gminy Wyszki.
 9. Jakie zadania realizuje Placówka KRUS w Bielsku Podlaskim?
  • Zadania obejmują zarządzanie procesem składkowego ubezpieczenia rolniczego, koordynację procesu przyznawania i wypłaty zasiłków, realizację programu wsparcia dla weteranów, administrowanie rentami strukturalnymi, ubezpieczenia zdrowotnego, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach, promowanie bezpieczeństwa pracy, organizację szkoleń, dystrybucję środków produkcji i odzieży ochronnej, dostęp do rehabilitacji, implementację systemu orzecznictwa lekarskiego oraz wspieranie ubezpieczeń wzajemnych wśród rolników.
Placówka Terenowa KRUS Bielsk Podlaski przy ul. Białostockiej 22