Placówka Terenowa KRUS Przemyśl

 • Adres: ul. Kopernika 52, 37-700 Przemyśl
 • tel.: (16) 678 90 33
 • fax: (16) 676 74 29
 • email: [email protected]
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSRZESZOW/ptprzemysl

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • poniedziałek 7:00 – 15:45
 • wtorek – piątek 7:00 – 14:45

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Przemyślu37-700
Gmina Bircza37-740
Miasto i gmina Dubiecko37-750
Gmina Fredropol37-734
Gmina Krasiczyn37-741
Gmina Krzywcza37-755
Gmina Medyka37-732
Miasto i gmina Przemyśl37-700
Gmina Orły37-716
Gmina Stubno37-723
Gmina Żurawica37-710
Miasto i gmina Dynów36-065
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Przemyślu?
  • Adres placówki to ul. Kopernika 52, 37-700 Przemyśl.
 2. Jaki jest telefon do Placówki KRUS w Przemyślu?
  • Numer telefonu do placówki to (16) 678 90 33.
 3. Jaki jest numer faxu do Placówki KRUS w Przemyślu?
  • Numer faxu placówki to (16) 676 74 29.
 4. Jaki jest e-mail do Placówki KRUS w Przemyślu?
 5. Jaka jest skrzynka ePUAP Placówki KRUS w Przemyślu?
  • Skrzynka w ePUAP to /KRUSRZESZOW/ptprzemysl.
 6. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Przemyślu?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, z wydłużonymi godzinami pracy w poniedziałek do 16:00.
 7. Z jakich miejscowości i gmin mieszkańcy mogą korzystać z usług KRUS w Przemyślu?
  • Placówka obsługuje mieszkańców Gminy Bircza, Gminy Dubiecko, Gminy Fredropol, Gminy Krasiczyn.
 8. Jakie usługi świadczy Placówka KRUS w Przemyślu?
  • Placówka obsługuje rolników w sprawach ubezpieczenia społecznego, wypłaty świadczeń, realizuje zadania związane z bezpieczeństwem pracy w gospodarstwach rolnych, prowadzi szkolenia, udziela wsparcia w zakresie ubezpieczeń wzajemnych oraz realizuje własny system orzecznictwa lekarskiego.
 9. Czy Placówka KRUS w Przemyślu oferuje rehabilitację leczniczą?
  • Tak, placówka prowadzi nieodpłatną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy.
 10. Jakie świadczenia pieniężne są wypłacane przez Placówkę KRUS w Przemyślu?
  • Placówka wypłaca świadczenia kombatanckie inwalidom wojennym oraz krajowe renty strukturalne.
Placówka Terenowa KRUS w Przemyślu przy ul. Kopernika 52