Placówka Terenowa KRUS Wołomin

 • Adres: ul. Prądzyńskiego 1, 05-200 Wołomin
 • tel.: (22) 787 28 72; (22) 787 24 47
 • fax: (22) 761 34 28
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • poniedziałek 8:00 – 17.00
 • wtorek – piątek 8:00 – 15.00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Wołomin05-200
Gmina Dąbrówka02-252
Miasto i gmina Jadów05-280
Gmina Klembów05-205
Miasto i gmina Kobyłka05-230
Miasto i gmina Marki05-261
Gmina Poświętne05-326
Miasto i gmina Radzymin05-250
Gmina Strachówka05-282
Miasto i gmina Tłuszcz05-240
Miasto i gmina Wołomin05-200
Miasto i gmina Ząbki05-091
Miasto i gmina Zielonka05-220
 1. Jaki jest adres KRUS w Wołominie?
  • Adres placówki KRUS w Wołominie to ul. Prądzyńskiego 1, 05-200 Wołomin.
 2. Jaki jest numer kontaktowy do KRUS w Wołominie?
  • Można kontaktować się telefonicznie pod numerami (22) 787 28 72 oraz (22) 787 24 47, a faks można wysłać na numer (22) 761 34 28.
 3. Jaki jest adres e-mail KRUS w Wołominie?
 4. Kto jest kierownikiem KRUS w Wołominie?
  • Kierownikiem placówki jest Paweł Śliwa.
 5. Jakie są godziny pracy KRUS w Wołominie?
  • Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30. Stanowiska do obsługi interesantów są dostępne w poniedziałki od 8:00 do 17:00, a od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00.
 6. Jakie miasta i gminy obsługuje KRUS w Wołominie?
  • Obszar działania placówki to: Gmina Dąbrówka, Miasto i gmina Jadów, Gmina Klembów, Miasto i gmina Kobyłka, Miasto i gmina Marki, Gmina Poświętne, Miasto i gmina Radzymin, Gmina Strachówka, Miasto i gmina Tłuszcz, Miasto i gmina Wołomin, Miasto i gmina Ząbki, Miasto i gmina Zielonka.
 7. Kiedy została utworzona placówka KRUS w Wołominie?
  • Placówka została utworzona na mocy zarządzenia Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 lutego 2001 roku.
 8. Jakie są główne zadania KRUS w Wołominie?
  • Do zadań placówki należy m.in. zarządzanie procesem składkowego ubezpieczenia rolniczego, przyznawanie oraz wypłata zasiłków i innych świadczeń pieniężnych, realizacja programu wsparcia dla weteranów wojennych, administrowanie rentami strukturalnymi, prowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników, informowanie o zagrożeniach związanych z gospodarstwem, promowanie bezpieczeństwa pracy, inicjowanie bezpiecznej produkcji rolniczej, zapewnianie rehabilitacji leczniczej i implementacja systemu orzecznictwa lekarskiego.
Placówka Terenowa KRUS w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 1