Placówka Terenowa KRUS Sokołów Podlaski

 • Adres: ul. Wolności 17A, 08-300 Sokołów Podlaski
 • tel.: (25) 781 77 10, 781 77 15
 • fax: (25) 781 77 29
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • poniedziałek 8:00 – 17.00
 • wtorek – piątek 8:00 – 15.00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Sokołowie Podlaskim08-300
Gmina Bielany08-311
Gmina Ceranów08-322
Gmina  Jabłonna Lacka08-304
Miasto i gmina Kosów Lacki08-330
Gmina Repki08-307
Gmina Sabnie08-331
Miasto i gmina Sokołów Podlaski08-300
Gmina Sterdyń08-320
 1. Jaki jest adres KRUS w Sokołowie Podlaskim?
  • Placówka znajduje się pod adresem ul. Wolności 17A, 08-300 Sokołów Podlaski.
 2. Jakie są numery telefonów do KRUS w Sokołowie Podlaskim?
  • Kontakt telefoniczny możliwy pod numerem (25) 781 77 10, 781 77 15.
 3. Na jaki numer można wysłać faks do KRUS w Sokołowie Podlaskim?
  • Faks można wysłać na numer (25) 781 77 29.
 4. Jaki jest adres e-mail KRUS w Sokołowie Podlaskim?
 5. Jakie są godziny pracy KRUS w Sokołowie Podlaskim?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30. Stanowiska do obsługi interesantów są dostępne w poniedziałki od 8:00 do 17:00, a od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00.
 6. Jakie obszary i gminy obsługuje KRUS w Sokołowie Podlaskim?
  • Obszar obejmuje Gminę Bielany, Gminę Ceranów, Gminę Jabłonna Lacka, Miasto i gmina Kosów Lacki, Gminę Repki, Gminę Sabnie, Miasto i gmina Sokołów Podlaski, Gminę Sterdyń.
 7. Jakie usługi oferuje KRUS w Sokołowie Podlaskim?
  • Do usług należy m.in. obsługa rolników w sprawach ubezpieczenia społecznego, opłacanie składek, wypłata świadczeń pieniężnych, ubezpieczenia zdrowotne, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach, promocja bezpieczeństwa pracy, prowadzenie kursów, dystrybucja bezpiecznych technicznych środków produkcji, nieodpłatna rehabilitacja lecznicza, oraz realizacja systemu orzecznictwa lekarskiego.
 8. Jak KRUS w Sokołowie Podlaskim wspiera bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych?
  • Poprzez informowanie rolników o zagrożeniach, propagowanie zasad bezpieczeństwa, eliminowanie niebezpieczeństw, prowadzenie kursów o bezpiecznej pracy oraz dystrybucję bezpiecznych środków produkcji.
 9. W jaki sposób KRUS w Sokołowie Podlaskim pomaga rolnikom niezdolnym do pracy?
  • Poprzez prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń, zagrożonych niezdolnością do pracy lub trwale bądź okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie.
 10. Jak KRUS w Sokołowie Podlaskim realizuje swoje zadania w zakresie orzecznictwa lekarskiego?
  • Poprzez realizację własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego.
Placówka Terenowa KRUS w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 17A