Placówka Terenowa KRUS Mława

 • Adres: ul. T. Kościuszki 3A, 06-500 Mława
 • tel.: (23) 654 26 39, 654 26 40
 • fax: (23) 652 04 28
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • poniedziałek 8:00 – 17.00
 • wtorek – piątek 8:00 – 15.00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Mławie 
Gmina Dzierzgowo06-520
Gmina Lipowiec Kościelny06-545
Miasto i gmina Mława06-500
Gmina Radzanów06-540
Gmina Strzegowo06-445
Gmina Stupsk06-561
Gmina Szreńsk06-550
Gmina Szydłowo06-516
Gmina Wieczfnia Kościelna06-513
Gmina Wiśniewo06-521
 1. Jaki jest adres KRUS w Mławie?
  • Adres Placówki to ul. T. Kościuszki 3A, 06-500 Mława.
 2. Jaki jest numer telefonu do KRUS w Mławie?
  • Możesz się skontaktować telefonicznie pod numerami (23) 654 26 39, 654 26 40.
 3. Jaki jest numer faksu do KRUS w Mławie?
  • Numer faksu to (23) 652 04 28.
 4. Jaki jest adres e-mail KRUS w Mławie?
 5. Kto jest kierownikiem Placówki KRUS w Mławie?
  • Kierownikiem placówki jest Michał Pol.
 6. Jakie gminy i miejscowości obsługuje Placówka KRUS w Mławie?
  • Obsługuje mieszkańców gmin: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasta i gminy Mława oraz gminy Radzanów.
 7. Jakie są główne zadania realizowane przez Placówkę KRUS w Mławie?
  • Do zadań należą m.in. zarządzanie składkowym ubezpieczeniem rolniczym, koordynacja wypłaty zasiłków, realizacja wsparcia dla weteranów wojennych, administrowanie rentami strukturalnymi, prowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach, promowanie bezpieczeństwa pracy, inicjowanie bezpiecznej produkcji rolniczej, zapewnianie dostępu do rehabilitacji leczniczej, implementacja systemu orzecznictwa lekarskiego oraz wspieranie rozwoju ubezpieczeń wzajemnych wśród rolników.
 8. Jakie programy wsparcia oferuje Placówka KRUS w Mławie?
  • Placówka realizuje m.in. program wsparcia finansowego dla weteranów wojennych i administruje systemem krajowych rent strukturalnych, jak również oferuje kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne i bezpłatną rehabilitację leczniczą dla uprawnionych.
 9. Jak KRUS w Mławie wspiera bezpieczeństwo pracy w rolnictwie?
  • Poprzez organizację szkoleń i kursów edukacyjnych, inicjowanie działań na rzecz bezpiecznej produkcji rolniczej, dystrybucję bezpiecznych środków produkcji oraz odzieży ochronnej.
 10. Czy Placówka KRUS w Mławie oferuje pomoc w zakresie orzecznictwa lekarskiego?
  • Tak, placówka implementuje własny system orzecznictwa lekarskiego, celem sprawiedliwej oceny zdolności do pracy beneficjentów.
Placówka Terenowa KRUS w Mławie przy ul. T. Kościuszki 3A