Placówka Terenowa KRUS Kozienice

 • Adres: ul. Sławna 31, 26-900 Kozienice
 • tel.: (48) 383 37 50
 • fax: (48) 614 04 29
 • email: [email protected]

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • poniedziałek 8:00 – 17.00
 • wtorek – piątek 8:00 – 15.00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Kozienice26-900
Miasto i gmina Kozienice26-900
Gmina Garbatka Letnisko26-930
Gmina Głowaczów26-903
Gmina Gniewoszów26-920
Gmina Grabów nad Pilicą26-902
Gmina Magnuszew 26-910
Gmina Pionki26-670
Gmina Sieciechów26-922
 1. Jaki jest adres KRUS w Kozienicach?
  • Placówka znajduje się pod adresem ul. Sławna 31, 26-900 Kozienice.
 2. Jaki jest telefon do KRUS w Kozienicach?
  • Kontakt telefoniczny możliwy pod numerem (48) 383 37 50.
 3. Jaki jest numer faksu do KRUS w Kozienicach?
  • Faks można wysłać na numer (48) 614 04 29.
 4. Jaki jest e-mail do KRUS w Kozienicach?
 5. Jakie są godziny pracy KRUS w Kozienicach?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30. Stanowiska do obsługi interesantów są dostępne w poniedziałki od 8:00 do 17:00, a od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00.
 6. Z jakich miejscowości i gmin mieszkańcy mogą korzystać z usług KRUS w Kozienicach?
  • Placówka obsługuje mieszkańców Miasta i gminy Kozienice, Gminy Garbatka Letnisko, Gminy Głowaczów, Gminy Gniewoszów, Gminy Grabów nad Pilicą, Gminy Magnuszew, Gminy Pionki, Gminy Sieciechów.
 7. Jakie usługi oferuje KRUS w Kozienicach?
  • Obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, wypłata świadczeń pieniężnych, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, prowadzenie kursów o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, rehabilitacja lecznicza dla osób uprawnionych, dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego, i więcej.
 8. Jakie świadczenia pieniężne oferuje KRUS w Kozienicach?
  • Wypłata i przyznawanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń, wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym, wypłacanie krajowych rent strukturalnych.
 9. Czy KRUS w Kozienicach oferuje bezpłatną rehabilitację leczniczą?
  • Tak, prowadzona jest bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym.
 10. Co robi KRUS w Kozienicach, aby promować bezpieczeństwo w pracy rolników?
  • Prowadzi kursy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, upowszechnia zasady bezpieczeństwa oraz eliminuje niebezpieczeństwa w miejscu pracy i życia, a także zajmuje się dystrybucją bezpiecznych technicznych środków produkcji, ubrań roboczych i ochronnych.