Placówka Terenowa KRUS Wolbrom

 • Adres: ul. Miechowska 4, 32-340 Wolbrom
 • tel.: (32) 644 25 08
 • fax: (32) 627 84 29
 • email: wolbrom(at)krus.gov.pl

Godziny pracy:

 • poniedziałek od 7:00 do 16:00
 • wtorek – piątek od 7:00 do 15:00

Punkt Informacyjny w Olkuszu 
z siedzibą ul. Bylicy 1
czynny w każdy wtorek i piątek
w godz. 7:00 do 15:00
tel. 32 647 00 72 lub 32 647 00 73

Punkt Informacyjny w Gołczy
z siedzibą w Urzędzie Gminy Gołcza, Gołcza 80 
czynny w pierwszą i trzecią środę miesiąca
w godz. 8.00 do 11.00
tel. 18 269 25 10 lub tel. 18 269 25 11

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Wolbromiu 
Wolbrom32-340
Olkusz32-300
Klucze32-310
Bolesław32-329
Bukowno32-332
Trzyciąż 32-353
 1. Jaki jest adres KRUS w Wolbromiu?
  • Adres placówki to ul. Miechowska 4, 32-340 Wolbrom.
 2. Jak mogę się skontaktować telefonicznie z KRUS w Wolbromiu?
  • Możesz zadzwonić pod numer (32) 644 25 08.
 3. Jaki jest numer faksu do KRUS w Wolbromiu?
  • Numer faksu to (32) 627 84 29.
 4. Jaki jest adres e-mail do KRUS w Wolbromiu?
 5. Jakie są godziny pracy KRUS w Wolbromiu?
  • Poniedziałek od 7:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.
 6. Gdzie znajduje się Punkt Informacyjny KRUS w Olkuszu i kiedy jest czynny?
  • Punkt Informacyjny w Olkuszu znajduje się przy ul. Bylicy 1, czynny we wtorki i piątki od 7:00 do 15:00.
 7. Gdzie znajduje się Punkt Informacyjny KRUS w Gołczy i kiedy jest czynny?
  • Punkt Informacyjny w Gołczy znajduje się w Urzędzie Gminy Gołcza, Gołcza 80, czynny w pierwszą i trzecią środę miesiąca od 8:00 do 11:00.
 8. Jakie miejscowości i gminy obsługuje Placówka Terenowa KRUS w Wolbromiu?
  • Obsługuje mieszkańców Wolbromia, Olkusza, Kluczy, Bolesławia, Bukowna, Trzyciąża.
 9. Jakie są główne zadania KRUS w Wolbromiu?
  • Do zadań należą zarządzanie ubezpieczeniem rolniczym, koordynacja świadczeń, realizacja wsparcia dla weteranów, administrowanie rentami strukturalnymi, prowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników, promocja bezpieczeństwa pracy, działania na rzecz bezpiecznej produkcji rolniczej, zapewnienie dostępu do rehabilitacji leczniczej, oraz implementacja systemu orzecznictwa lekarskiego.
 10. Czy istnieją specjalne programy wsparcia dla rolników oferowane przez KRUS w Wolbromiu?
  • Tak, w ramach zadań KRUS realizowany jest program wsparcia finansowego dla weteranów wojennych oraz inne inicjatywy wspierające bezpieczeństwo i zdrowie w rolnictwie.
Placówka Terenowa KRUS w Wolbromiu przy ul. Miechowskiej 4, 32-340 Wolbrom