Placówka Terenowa KRUS Zduńska Wola

 • Adres: ul. Żeromskiego 22, 98-220 Zduńska Wola
 • tel.(kancelaria).: (43) 824 14 10
 • fax: (43) 824 14 27
 • email: zdunskawola@krus.gov.pl
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSLodz/ptzdwola
 • inf. ds. Świadczeń: (43) 824 15 54
 • inf. ds. ubezpieczeń: (43) 824 15 48
 • orzecznictwo lekarskie: (43) 824 15 42
 • prewencja i rehabilitacja: (43) 824 15 43

Godziny pracy:

 • poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
 • wtorek 7:30 – 17:00

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 • poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:00
 • wtorek 7:30 – 17:00

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

PT w Zduńskiej Woli98-220
Miasto i Gmina Zduńska Wola98-220
Gmina Szadek98-240
Gmina Zapolice98-161
 1. Jaki jest adres KRUS w Zduńskiej Woli?
  • KRUS w Zduńskiej woli znajduje się pod adresem ul. Żeromskiego 22, 98-220 Zduńska Wola.
 2. Jak można skontaktować się z Placówką KRUS w Zduńskiej Woli?
  • Do kontaktu z placówką służą numery: Centrala: (043) 823 47 49, 823 46 82; Kancelaria: (43) 824 14 10; Fax: (43) 824 14 27.
 3. Jakie są dodatkowe numery kontaktowe do Placówki KRUS w Zduńskiej Woli?
  • Informacje ds. świadczeń: (43) 824 15 54, ubezpieczeń: (43) 824 15 48, orzecznictwo lekarskie: (43) 824 15 42, prewencja i rehabilitacja: (43) 824 15 43.
 4. Jaki jest adres e-mail i skrzynka ePUAP Placówki KRUS w Zduńskiej Woli?
 5. Kto jest kierownikiem Placówki KRUS w Zduńskiej Woli?
  • Kierownikiem placówki jest Dariusz Kopytek.
 6. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Zduńskiej Woli?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek, środa – piątek: 7:30 – 15:30, wtorek: 7:30 – 17:00.
 7. Jakie miejscowości obsługuje Placówka KRUS w Zduńskiej Woli?
  • Placówka KRUS w Zduńskiej Woli obsługuje Miasto i Gmina Zduńska Wola, Gmina Szadek, Gmina Zapolice.
 8. Jakie są główne zadania realizowane przez KRUS w Zduńskiej Woli?
  • Opłacanie składek ubezpieczenia społecznego, wypłata i przyznawanie świadczeń pieniężnych, zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach rolnych, prowadzenie kursów o bezpieczeństwie pracy, dystrybucja bezpiecznych technicznych środków produkcji, bezpłatna rehabilitacja lecznicza, realizacja systemu orzecznictwa lekarskiego, wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Placówka Terenowa KRUS w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 22, 98-220 Zduńska Wola