Placówka Terenowa KRUS Środa Śląska

 • Adres: ul. Świdnicka 17, 55-300 Środa Śląska 
 • tel.: (71) 317 50 64
 • fax: (71) 317 52 08
 • email: [email protected]
 • skrzynka w ePUAP: /KRUSWroclaw/ptsrodasl

Godziny pracy:

 •  poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Stanowisko ds. obsługi interesantów:

 •  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 – 14:30
 • środa 7:30 – 15:45

Placówka terenowa obsługująca mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Środzie Śląskiej55-300
Gmina Środa Śląska55-300
Gmina Kostomłoty55-311
Gmina Malczyce55-320
Gmina Miękinia55-330
Gmina Udanin55-340
 1. Jaki jest adres Placówki KRUS w Środzie Śląskiej?
  • Adres placówki to Ul. Świdnicka 17, 55-300 Środa Śląska.
 2. Jaki jest telefon do Placówki KRUS w Środzie Śląskiej?
  • Telefon do placówki (71) 317 50 64.
 3. Jaki jest numer faksu Placówki KRUS w Środzie Śląskiej?
  • Numer faksu to (71) 317 52 08.
 4. Jaki jest e-mail Placówki KRUS w Środzie Śląskiej?
 5. Jaki jest adres ePUAP Placówki KRUS w Środzie Śląskiej?
  • Adres ePUAP to /KRUSWroclaw/ptsrodasl.
 6. Jakie są godziny pracy Placówki KRUS w Środzie Śląskiej?
  • Godziny pracy placówki to poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00, przy czym stanowiska do obsługi interesantów są dostępne w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7:30 – 14:30 oraz w środę 7:30 – 15:45.
 7. Jakie miejscowości i gminy obsługuje Placówka KRUS w Środzie Śląskiej?
  • Placówka obsługuje mieszkańców miejscowości i gmin Środa Śląska, Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Udanin.
 8. Jakie zadania realizuje Placówka KRUS w Środzie Śląskiej?
  • Placówka realizuje m.in. zarządzanie procesem składkowego ubezpieczenia rolniczego, koordynację procesu przyznawania oraz wypłaty zasiłków, realizację programu wsparcia finansowego dla weteranów wojennych, administrowanie systemem krajowych rent strukturalnych, prowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników, informowanie o zagrożeniach w gospodarstwach rolnych, promowanie bezpieczeństwa pracy, inicjowanie działań na rzecz bezpiecznej produkcji rolniczej, zapewnianie dostępu do bezpłatnej rehabilitacji leczniczej, implementację systemu orzecznictwa lekarskiego oraz wspieranie rozwoju ubezpieczeń wzajemnych wśród rolników.
 9. Do jakiego Oddziału Regionalnego podlega KRUS w Środzie Śląskiej?
  • Podlega Oddziałowi Regionalnemu we Wrocławiu.
Placówka Terenowa KRUS w Środzie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 17, 55-300 Środa Śląska